TÄNK IN ALLA FÖNSTRETS FUNKTIONER I PROJEKTET

Vilka fönsterfunktioner har du behov av? Och hur säkrar du att myndighetskrav, användarnas behov och önskemål om fönsterdesign blir tillgodosedda på ett hänsynsfullt sätt? Det kan du få kontroll över med vår 360 graders rådgivning, som ger dig de bästa förutsättningarna för ett snyggt och funktionellt resultat.

VELFAC rådgivning funktion

Undvik ändringar längre fram i byggprojektet
Vi kan bl.a. hjälpa dig uppfylla Boverkets regler om anpassning och placering av fönster så att de kan fungera som räddningsöppningar. På så sätt undviker du ändringar senare i processen, samtidigt som du själv slipper inhämta relevant information.

En annan möjlighet är att lägga till öppningsfunktioner med integrerad putsfunktion, vilket bidrar till att minska driftsomkostnaderna för bostadsägaren: Hur påverkar det exempelvis fönstrets design och ventilationsmöjligheterna? Det kan vi hjälpa dig med att få överblick över, så att det blir enklare att välja rätt öppningsfunktion till ditt projekt.

Är det frågan om ett mer komplext byggprojekt där det till exempel finns ett önskemål om toppfönster i ett våningshus, kan du använda vår rådgivning för att få klargjort om det finns andra funktioner som kan bidra till att förbättra lösningen ännu mer. 

Visste du ikonVisste du, att...
du inte behöver hålla koll på alla brandräddningsöppningar? Det hjälper vi dig med!

Få ut mesta möjliga av dina fönster
Förutom det, kan du med hjälp av rådgivning från projektets start undgå att gå miste om smarta möjligheter för att optimera fönsterlösningen med ytterligare funktioner som enkelt kan integreras i designen. Det kan exempelvis vara fönsterhandtag eller rutor som förbättrar inbrottssäkerheten, fönsterhandtag med inbyggd barnsäkerhet eller extra tjocka fönsterhandtag som är lämpade för servicehem eller äldreboenden. Här hittar du information om anpassning och tillbehör till VELFAC fönster.

 

 

Låt oss hjälpa till varje steg på vägen

Vi säkrar att du får möjlighet att ta ställning till alla alternativ redan från starten, så att inget lämnas åt slumpen och du uppnår optimal funktionalitet i dina fönster, inom din budgetram.