Certifieringar

Fönster och dörrar som uppfyller alla krav

Vi upprätthåller ett mycket omfattande certifieringsprogram för att säkra att våra fönster och dörrar lever upp till dom europeiska EN-standarderna samt de svenska godkännandena på fönsterområdet.
 

CE-märkning

CE-märkning av fönster är ett villkor för att få marknadsföras i ett EU-land. CE-märkningen för fönster och dörrar är beskriven i produktstandarden 14351-1 och är en gemensam EU-standard.

 

FSC

FSC®-certifieringen visar att VELFAC lever upp till dom högsta sociala och ekonomiska standarderna på marknadenför köp och användning av träprodukter. FSC är en internationell oberoende non-profit organisation, dedikerad att främja världens skogsbruk på ett ansvarsfullt sätt. FSC stödjs av NGO’er, bland annat WWF, Världsnaturfonden och Greenpeace.

 

Märkning för inomhusklimat

VELFAC fönster uppfyller alla krav för ett sunt inomhusklimat. Vi är medlemmar av Dansk Indeklima Mærkning, en frivillig märkningsordning som har målet att förbättra inomhusklimatet genom att:

 

  • ge producenterna ett redskap för att utveckla produkter, som tar större hänsyn till inomhusklimatet

  • ge användarna ett redskap för att välja de produkter, som tar hänsyn till inomhusklimatet

  • ge alla ett redskap för att bättre förstå, hur produkter påverkar inomhusklimatet
 

Secured by design (SBD)

Hos VELFAC testar vi löpande våra fönster och det sker en kontinuerlig utveckling. Det gäller naturligtvis även i förhållande till inbrottssäkerhet. I England finns det mycket väldokumenterade anvisningar gällande inbrottssäkerhet i form av anvisningen PAS 24. VELFAC har valt att testa sina fönster enligt PAS 24 och är i det sammanhanget Secured By Design-certifierade.

 

 

Byggvarubedömningen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och social hållbarhet. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

 

VELFAC 200 Energy fönster är bedömda av Byggvarubedömningen och har fått bedömningen ”Accepteras”.

Miljöbyggnad & BREEAM

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva och arbeta i. Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council. Miljöcertifieringen av byggnader utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.

 

VELFAC 200 Energy är bedömd jf. Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion och har fått bedömningen ”Guld” (Material - Utfasning av farliga ämnen).

 

ISO certifiering av kvalitetsstyrning och miljöledning

Hos VELFAC har vi certifierat vår kvalitetsstyrning i enlighet med kraven i ISO 9001 och vår miljöledning i enlighet med ISO 14001.