Inomhusklimat och energi

Icon_Energy.png

 

Inomhusklimat och energi

Hitta rätt balans med VELFAC

Att skapa det optimala inomhusklimatet kan vara en kontrastfylld process, eftersom fokus på en parameter, t.ex. dagsljus, kan stå i konflikt med en annan, såsom överhettning. Med VELFAC får du sparring för att hitta balansen och skapa byggnader med optimala förhållanden för inomhusklimat och energi.

 

Genväg till ämnen

Dagsljusoptimering
Energioptimering
Ventilation

Ditt val av fönster är avgörande för både inomhusklimat och energiramar

Fasadens öppningar är bland de viktigaste parametrarna för en byggnads inomhusklimat och energiförbrukning. Utöver att leva upp till strama energiramar ska de säkerställa att byggnaden får tillräckligt med dagsljus och frisk luft och ge tillgång till utsikt - samtidigt som de också skyddar mot buller utifrån, överhettning, bländning och oönskad insyn. Det är inte så lite att leva upp till och därmed har valet av fönster och dörrar stor betydelse för byggnadens prestanda och inomhusklimat – både det mätbara och det upplevda.

 

Inomhusklimat är en komplex storhet. De flesta inomhusklimatförhållanden är underställda krav i byggnadsreglementet och arbetsmiljölagen. Många av dessa krav är inbördes beroende av varandra och i vissa fall motverkar de till och med varandra. Det gäller t.ex. konflikten mellan dagsljus och överhettning och behovet av ventilation, som kan stå i konflikt med både bullerreducering och energioptimering. Du är alltid välkommen att fråga oss. Vi kan ge råd om hur de många gällande kraven påverkar designmöjligheterna i just ditt projekt.

 

 

breaker

 

 

Få ut det mesta av dagsljuset och skapa rum som är behagliga att vistas i - utan överhettning

Dagsljusoptimering

Vi uppehåller oss inomhus i genomsnitt 90 % av våra liv. Därför ska de rum vi arbetar, bor och uppehåller oss i ha tillfredsställande ljus utan att det medför onödig värmebelastning. Fönstersättningen har stor betydelse för att uppnå den rätta balansen mellan så mycket dagsljus som möjligt och ett bra inomhusklimat utan överhettning.

 

 

 

breaker

 

 

Goda råd för att skapa balans i energikostnaderna

Energioptimering

Fönstren spelar en avgörande roll för en byggnads energikostnader. Här kan du lära dig mer om de viktigaste förhållandena och fönsterkoncepten, så att ditt projekt på bästa sätt kan stödja lågenergibyggande.

 

 

 

breaker

 

 

Uppnå effektiv ventilation med VELFAC fönster

Ventilation och luftkvalitet

En central aspekt på ett bra inomhusklimat är att det rum man uppehåller sig i ska vara tillräckligt ventilerat, så att luften har en anpassad temperatur och inte känns ”tung”. Effektiv ventilation tar bort luftföroreningar från såväl människors utandningar som avgasning från materialen och ersätter den förorenade luften med frisk luft.

 

 

Jacob-Juel-Yngveson.jpg

Receptet för att få ett projekt att lyckas består av rätt mängd erfarenhet, dialog och planering

 

”Jag menar att receptet för att få ett projekt att lyckas består av rätt mängd erfarenhet, dialog och planering. Det gäller inte minst för inomhusklimat- och energikrav. Kraven som våra produkter ska leva upp till kan vara många, så det är enormt viktigt att det finns ett flöde i samarbetet mellan de involverade parterna. Vår mångåriga erfarenhet inom projektledning gör det möjligt för oss att säkerställa drivkraft och kontinuitet, så att eventuella utmaningar kvävs i sin linda – och det bidrar till att få projektet att lyckas..”

 

- Jacob Juel Yngvesson, Teamleader försäljning, VELFAC

 

Icon_Energy.png

 

Skapa byggnader med optimala inomhusklimat- och energiförhållanden


Med VELFAC får du de bästa förutsättningarna för att skapa genomtänkt arkitektur som ger goda möjligheter för att få mer dagsljus, bättre ventilation, mindre avgasning och mindre ljudstörningar.

 

Få mer kunskap och inspiration

Dagsljus i arkitekturen

Ladda ner broschyren och få inspiration till att optimera dagsljus och inomhusklimat i ditt nästa projekt. Här får du kunskap och input om hur fönster kan bidra till att göra stor skillnad.

 

Faktablad Dagsljus utan överhettning

Ladda ner faktabladet och lär dig mer om hur du kan förhindra överhettning med hjälp av rutans konstruktion – även vid stora fönsterpartier.

 

“.png

"Vi kände tidigt att fönster från VELFAC var rätt för det här projektet, tack vare bland annat de lätta hörnlösningarna och den nätta profilen som ger mer glasyta och släpper in mycket dagsljus."

 

- Thomas Mauritzson, arkitekt på Möller Arkitekter

 

Kontakta vårt team för att
få rådgivning för ditt projekt

Hör om dina möjligheter så att du får de bästa förutsättningarna för att välja fönster som uppfyller lagkraven och ger optimal prestanda för både energi och inomhusklimat.