Ljudisolering

Icon_acoustics.png

 

Ljudisolering

Uppnå dokumenterad bullerreduktion i ditt projekt

VELFAC är en aktiv medspelare i den tidiga projekteringen, där bullerproblem ska lösas, men bidrar samtidigt till att säkerställa den arkitektoniska designfrihet och ge ett bra och behagligt inomhusklimat.

 

Genväg till ämnen

Fakta og goda råd
Effektiva ljudlösningar

Få det rätt från början, tänk på ljudreduktion i början av ditt projekt

Ett bra inomhusklimat och -miljö är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Inomhusklimatet är beroende av flera faktorer, som ventilation, dagsljus och inte minst bullernivån. Buller är ett ökande problem - särskilt i den urbana miljö där mer än 2 000 000 svenska bostäder är belastade av buller som överstiger det vägledande gränsvärdet. 

Därför ser vi ett ökat behov av fönster med bra ljudisolering och bullerdämpning - både i öppet och stängt tillstånd. En av riskerna med just utifrån kommande buller är att de boende undviker att vädra, vilket bidrar till att försämra bostadens inomhusklimat.

 

Fakta och goda råd när du startar ett projekt med ljudkrav

Den kortaste processen och det bästa resultatet uppnås när eventuella ljudkrav beaktas från början av projektet. Vi har samlat de viktigaste fakta, begrepp och goda råd för att starta projektet.

 

 

 

breaker

 

 

Dämpa bullret samtidigt som du behåller en snygg fasaddesign och den goda användarvänligheten

Effektive fönsterlösningar för bullerreducering

Det akustiska inomhusklimatet påverkas av vilka ljudlösningar som väljs, och det finns en hel del att göra genom att aktivt arbeta med minskning av buller inomhus. VELFAC har ett brett sortiment av rutor där inte bara rutans effekt, utan hela fönsterkonstruktionen är testad när det gäller effektiv bullerdämpning, och våra ljudlösningar är dokumenterade.

 

Projekt: Fönster dämpar stök från högljudd granne

Kronehaverne ligger precis vid en av Köpenhamns tunnelbanestationer och därför har man valt en fönsterlösning som skruvar ner volymen på stöket.

 

Icon_acoustics.png

 

Tidigt involvering är avgörande för ljudreducerande lösningar till ditt projekt.

 

VELFAC hjälper till med konkret och projektspecifik information och dokumentation. Ta med oss ​​till tidiga planeringsmöten med beställare och rådgivare, då det är avgörande att tänka på rätt lösning redan i början av planeringsfasen för att undvika omplanering.

 

 

Dag-Hedicke.jpg

Vi kan tillhandahålla testdokumentation om bullerreducerande prestanda hos våra fönsterlösningar.

 

"Vi hjälper dig med konkret och projektspecifik information för att dämpa trafikbuller i ditt projekt. Detta stöds av testdokumentation, så att du kan vara säker produkterna du anger matchar kraven för ditt projekt."

 

- Dag Hedicke, Area Sales Manager, VELFAC

 

Få mer kunskap och inspiration

Testresultat för ljudlösningar

Besök vår tekniska produktdatabas för att lära dig mer om akustisk prestanda och testresultat för vår fönsterserier.

 

Börja rätt. Få hjälp med bullerskydd

Rådfråga dig med VELFAC så tidigt i din process som möjligt. Då kan vi bäst hjälpa dig att hitta rätt ljuddämpning för ditt projekt.