Historia

Så blev vi dagsljusingenjörer

Historien om hur VELFAC under mer än 60 år har bidragit till bättre byggnader med dagsljus, frisk luft och utsikt.
 

1941
Det började med en bra idé

VELFAC hade sitt ursprung i den danska civilingenjören Villum Kann Rasmussens (1909-1993) innovativa tankesätt.

 

År 1941 påbörjade han utvecklingen av VELUX takfönstret och etablerade det som inom bara två decennier blev Danmarks största fönsterkoncern: VKR-gruppen. Vid den tiden hette företaget V. Kann Rasmussen & Co. Förutom VELUX-fönstret utvecklade den visionära och uppfinningsrika Villum Kann Rasmussen under de första åren många andra produkter, såsom glastak, industrihallar och garageportar.

1952
Det första fasadfönstret

För Villum Kann Rasmussen var det helt naturligt, i förlängningen av arbetet med VELUX-produkterna, att ge sig in i tillverkningen av fasadfönster. Och år 1952 förverkligades hans stora passion för dagsljus, fönster och teknik även i lanseringen av sitt första fasadfönster, då under namnet VELUX.

 

Han använde sitt eget, särskilt utvecklade pivotgångjärn för att konstruera de första fasadfönstren – som vridbara fönster efter samma princip som takfönstren.

1962
Varumärket VELFAC

Efter cirka 10 års produktion av fasadfönster ändrades namnet på dessa till VELFAC, vilket blev ett registrerat varumärke den 22 oktober 1962. Namnet är inspirerat av systermärket VELUX:

 

VELUX: VE=Ventilation + LUX=lys (ljus)

VELFAC: VE=Ventilation + L=lys + FAC=Facade (fasad)

1965
Mönsterföretagsmålsättningen

Den 14 februari 1965 nedtecknade Villum Kann Rasmussen sitt mål om att VKR-gruppen ska visa samhällsansvar med samhällsnyttiga produkter genom företag som samarbetar på ett föredömligt sätt. Målet om mönsterföretag är fortfarande av centralt värde och en ambition i hela VKR-gruppen.

 

”Med mönsterföretag menar vi ett företag som arbetar med produkter som är användbara för samhället och som behandlar sina kunder, leverantörer, anställda i alla kategorier och aktieägare bättre än de flesta andra företag. Ett modellföretag genererar vinst som kan finansiera tillväxt och bibehålla ekonomiskt oberoende.”

1971
VILLUM FONDEN grundades

Villum Kann Rasmussen beslutade att en stor del företagets vinst skulle kanaliseras till en filantropisk fond för att stödja olika samhällsnyttiga ändamål. Därför grundade han i slutet av 1971 den fond som idag är känd som VILLUM FONDEN. Den fick 1981 sällskap av VELUX FONDEN.

1978
Förvärv

V. Kann Rasmussen & Co förvärvar företaget Ribo Vinduer, grundat av den lokala snickarmästaren Leif Hansen år 1963.

1985
Lansering av VELFAC 200

År 1985 kulminerade flera års utvecklingsarbete i lanseringen av ett nytt, revolutionerande fasadfönster: VELFAC 200. Det ursprungliga VELFAC 200-fönstret, känt för sin slanka och eleganta ram, har sedan dess kontinuerligt utvecklats och förbättrats - dock inte på bekostnad av designen, som fortfarande är oförändrad efter mer än 35 år på marknaden.

1991
Medarbetarfonden grundas

I samband med VKR-gruppens 50-årsjubileum grundades Medarbetarfonden, som syftar till att stödja VKR-gruppens anställda och deras närmaste i händelse av olyckliga händelser, samt när medarbetares barn går sin slutgiltiga utbildning.

2005
DOVISTA etableras

DOVISTA A/S etableras som ett holdingbolag för affärsområdet fasadfönster och dörrar. Det inkluderar VELFAC och de övriga fasadfönsterproducenterna under VKR Holding.

2021
Fusion

VELFAC A/S fusionerades den 1 januari 2021 med det danska moderföretaget DOVISTA A/S. VELFAC fortsätter att ingå i VKR-gruppen, som sysselsätter cirka 19 500 medarbetare globalt.