Klimamål

På väg mot lägre CO2-avtryck i framtiden

Vetenskapen är tydlig - det krävs seriösa åtgärder för att minska växthusgasutsläppen och bromsa de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. Som en del av DOVISTA-gruppen har VELFAC åtagit sig att följa Science Based Target Initiatives (SBTi) och har satt ambitiösa mål för både kortsiktiga och netto-nollreduktionsmål.
 

DOVISTA 2030-mål

Innan 2030 - med 2021 som basår - åtar sig DOVISTA A/S att minska sina CO2-utsläpp med:

# 1
Reduktion med 42% från egen drift

42% från direkta utsläpp från våra företags verksamheter i samband med egna produktionsprocesser, hyrda fordon och värmesystem (Scope 1) samt indirekta utsläpp från inköp av energi (Scope 2).

# 2
Reduktion med 25% från värdekedjan

25% från indirekta utsläpp från värdekedjan i form av inköp av varor och tjänster, inkommande transporter från underleverantörer och utgående distribution och transport till kunder (Scope 3).

Vill du veta mer om våra validerade mål och DOVISTAs resa mot låga koldioxidutsläpp?

 

 

breaker

 

 

Science Based Targets initiatives (SBTi)

Fakta

  • SBTi lanserades år 2015
  • SBTi stödjer företag i deras arbete med att minska CO2-utsläppen i linje med den senaste klimatvetenskapen genom att tillhandahålla målmetoder och vägledning för företag.
  • SBTi är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och WWF