Hållbart byggande

Icon_sustainability_408x408.png

 

Hållbart byggande

Uppnå dina hållbarhetsmål

Att arbeta för att minska vår påverkan på miljön är en viktig del av vår filosofi och detta återspeglas i valet av material, leverantörer och tillverkningsprocesser som används för att tillverka våra fönster och dörrar. Vi kan även ge de råd och den vägledning som krävs för att uppfylla projektspecifika hållbarhetsmål.

 

Genväg till ämnen

EPD
Prestanda och hållbarhet

Gröna initiativ minskar vår påverkan på miljön

Hos VELFAC strävar vi efter att bli en ännu mer ansvarsfull fönster- och dörrtillverkare genom att kontinuerligt anpassa och förbättra vår organisation och våra processer, samt genom att göra alla nödvändiga justeringar för att se till att vi följer regeringens hållbarhetsmål.

Vi är medvetna om att mycket arbete fortfarande återstår, men vi har börjat med att genomföra ett antal gröna initiativ för att minska vår påverkan på miljön:

Tree_ikon_88x88.png

 

Återanvändbarhet

Vi minimerar mängden avfall

 

På VELFAC använder vi endast FSC-certifierat trä i våra produkter – och vi använder inte mer än nödvändigt. Precisionskapningstekniken i våra fabriker minimerar mängden avfall så mycket som möjligt och restved och sågspån samlas in för återvinning.

Fingerprint_ikon_62x88.png

 

Lång produktlivsläng

Vi minskar konstruktionens klimatavtryck


Våra fönster har en förväntad livslängd på upp till 50 år om de underhålls på rätt sätt. Detta bidrar till att minska omsättningen av byggmaterial och därmed minska klimatavtrycket på miljön.

Byggeri_ikon_71x88.png

 

Koncern

Vi är engagerade i en mer ansvarsfull utveckling


Vi har anslutit oss till FN:s Global Compact samt Science Based Targets (SBTi) och åtar oss att anpassa processer och strategier för att uppnå ansvarsfull företagsstyrning och hållbar utveckling.

Checkmark_ikon_88x88.png

 

Återvinningsbart material

Vi kontrollerar och återanvänder våra råvaror

 

2/3 av aluminiumet som används i VELFAC profiler är tillverkat av förnybara energikällor och ca. 40 % kommer från återvunna källor. Alla VELFAC fönster och dörrar är byggda för att lätt kunna separeras i slutet av deras livscykel.

 

 

breaker

 

 

Vårt bidrag till hållbar utveckling

Ladda ner VELFAC EPD

Få våra miljöproduktdeklarationer för produktionsledet (A1–A3) av ett VELFAC toppstyrt fönster med referensmått på 1230x1480mm. Rapporten ger information om dess påverkan på miljön, såsom global uppvärmningspotential, smogbildning, ozonnedbrytning och vattenföroreningar.

 

 

 

 

breaker

 

 

Med VELFAC får du långvariga produkter. Det bidrar till en grönare agenda inom byggandet

Lång livslängd

Inbegreppet av hållbart byggande är i grunden ett långt liv. VELFAC fönster och dörrar har en förväntad livslängd på 50 år. På så sätt är vi med och bidrar till vägen mot en grönare agenda inom byggandet.

 

Som tillverkare gör vi allt för att designen av våra produkter ska uppfylla de högsta kraven på robusthet, hållbarhet och kvaliteten på själva fönster- och dörrkonstruktionen.

 

Vi arbetar ständigt med utveckling, tester och förbättringar för att säkerställa livslängden på våra fönster och dörrar. Våra fönster och dörrar uppfyller och övergår föreskrivna bransch- och lagkrav samt gällande EU-standarder inom området.

 

 

 

breaker

 

 

VELFAC stödjer cirkulära materialflöden och bidrar till fortsatt användning av råvaror

Designad för demontering

På VELFAC tror vi på vikten av att undvika onödigt slöseri med värdefulla resurser i samband med våra produkters livscykel. Våra produkter är utformade så att de enkelt kan demonteras helt i rena materialfraktioner för återvinning.

 

Material

Miljömässigt är råmaterialen till VELFAC fönsterproduktion valda med omtanke: Aluminium är en återanvändbar metall och 2/3 av aluminiumet som används i VELFAC produkter är producerat med förnybar energi, och ca. 40 % kommer från återvunna källor.
Vi använder nordeuropeiskt FSC®-certifierat trä i våra produkter och kan därmed garantera att virket som ingår i vår produktion kommer från hållbart odlad skog.

 

 

 

breaker

 

 

Våra processer och produkter är föremål för kontinuerlig kontroll. Detta är din garanti för hög kvalitet och hållbara lösningar.

Test och certifikat

Utmärkt produktprestanda är grundläggande för VELFAC filosofin och avgörande för vårt rykte. Tusentals kunder testar våre fönster varje dag och över Nordeuropa har miljontals fönster bestått tidens tand. Vi upprätthåller ett krävande testprogram för att säkerställa att vårt system fortsätter att uppfylla - och övergå - alla nödvändiga regulatoriska standarder.

Du kan därför vara säker på att våra fönster och dörrar kontinuerligt testas och verifieras av opartiska organ.

 

Icon_sustainability_408x408.png

 

Uppnå dina hållbarhetsmål med VELFAC fönster och dörrar


Vi kan ge den rådgivning som krävs för att uppfylla projektspecifika hållbarhetsmål.

 

Hämta VELFAC EPD:er

Ladda ner VELFAC EPD:er

Vi erbjuder produktspecifika EPD:er som återspeglar våra övergripande fönstersystem, baserat på ett toppstyrt fönster med referensmått på 1230x1480mm. Ladda ner våra EPD:er som PDF- eller LCAByg-filer.

 

“.png

"Fönstren från VELFAC var ett bra arkitektoniskt val, men det är även en fönsterlösning med de rätta värdena för projektet. Oavsett projekt så bygger vi bra byggnader med bra material, och det är något som alltid kommer att vara en viktig del av vårt DNA på Emrahus.” 

 

- Robin Berkhuizen, VD och grundare för Emrahus AB

 

Vi gör det enkelt att bygga hållbart

Använd VELFAC EPD:er och vår tekniska kunskap för att beräkna CO2-fotavtrycket för ditt projekt.