Tester och kvalitet

Fönster och dörrar av högsta kvalitet

VELFAC-fönster och dörrar måste kunna stå emot framtida väder, vind och slitage. Därför har de genomgått en lång rad tester vid några av Europas mest erkända testinstitutioner när det gäller vind- och vattentäthet, brand, buller, styrka, inbrottssäkerhet och energiegenskaper.

Vi är stolta över att VELFAC-fönster uppfyller och överträffar de föreskrivna bransch- och lagkraven samt gällande EU-standarder inom området.
 

Fönster testade för extremer

 

Hos VELFAC genomför vi heltäckande tester av våra produkter med fokus på väderbeständighet och funktionalitet.

Vid ett heltäckande test av våra fönster och dörrar undersöks och analyseras hur fönstret eller dörren presterar i förhållande till de egenskaper som det ska uppfylla vid daglig användning.

Det heltäckande testet, som uppfyller de gemensamma europeiska normerna, inkluderar:

Väderbeständighet: Test av lufttäthet, vattentäthet och förmåga att motstå vindbelastning - ända upp till orkanstyrka.

 

Funktionalitet: Test av konstruktionens styrka och stabilitet, inklusive öppna-stänga test.

 

 

breaker

 

 

Test av säkerhet, styrka och hållbarhet

Som några av de enda i branschen utvecklar vi våra beslagsserier själva, så att de är noggrant anpassade till de fönster de ska användas till. Vi gör det eftersom säkra fönster handlar om tre saker: säkerhet, styrka och hållbarhet.

Test av säkerhetsbeslag

Vi testar våra öppningsfunktioner för att inte fönsterbågen ska kunna falla ut. Vi har en absolut kravspecifikation som säger att en kritisk felaktighet måste kunna inträffa utan att fönsterbågen faller ned på utsidan av fasaden. Tack vare detta är det så gott som omöjligt med VELFAC-fönster att fönsterbågen faller ut.

Visste du

..att vi testar våra fönster och dörrar för att säkerställa hållbarhet och livslängd. Det är därför vi öppnar och stänger fönstren 20 000 gånger och dörrarna 50 000 gånger när vi testar.

Inbrottstest

VELFAC genomför tester enligt den engelska standarden Secured By Design. Secured by Design-certifiering omfattar test av fönstrets inbrottshämmande egenskaper samt fönstrets allmänna prestanda.

Så här utför vi testerna

Test av fönstrets inbrottshämmande egenskaper går ut på att efterlikna vad en tjuv skulle kunna göra:

  • En professionell expert försöker under 15 minuter att ta sig in med det som finns i "Tjuvens verktygslåda". Varje uppsättning verktyg får användas i 3 minuter.

  • Rutan försöks avlägsnas utifrån.

  • Ett mekanisk belastningstest utförs genom att "tjuven" försöker ta sig in med parallella och vinkelräta belastningar. Testet ska simulera försök att bryta sig in med kofot. Innan den mekaniska belastningstesten har ett identiskt fönster försökt tvingas öppet med hjälp av två brytjärn, för att undersöka om ytterligare svaga punkter bör testas.

Ljudtest

VELFAC har ett brett utbud av ljudfönster som har testats för deras förmåga att minska oönskat buller, till exempel från trafik.

Se testresultaten

IEnligt danska Miljøstyrelsen är över 700 000 danska hem belastade med en utomhusbullernivå som överstiger gränsvärdet på 58 dB. Bullernivån i dessa hem måste minskas, och detta kan bland annat åstadkommas genom att använda ljudfönster och altandörrar.

 

VELFAC har ett stort utbud av ljudfönster och kan presentera ljudrapporter i samband med specifika fall. Här hittar du testresultaten för ett antal produktserier:

VELFAC 200

VELFAC Ribo

VELFAC Classic

VELFAC In

Vill du veta mer om tester och kvalitet?

I vår produktbank kan du under varje VELFAC-produkt hitta information om tester och dokumentation.