Reklamationer

Vi har delat upp reklamationer i olika kategorier för att underlätta servicen för dig. Nedanför kan du se under vilken kategori din reklamation tillhör.

Montagefel

Du skall vända dig till din byggentreprenör när reklamationen rör sig om montage. Exempel på montagefel är:

  • fönster eller dörr kan ej stängas
  • det läcker in vatten
  • fönstret går trögt
  • friktionsbromsen fungerar ej
  • repor på karm, båge eller utsidan av rutan
  • problem med fogband mellan fönstret och husväggen

Transportskador

Ansvaret för levererade VELFAC fönsterprodukter övergår till kunden (oftast byggaren/byggentreprenören), när elementen lämnar lastbilen. Kunden bör därför kontrollera leveransen för tre olika typer av skador:

1. Transportskador skall noteras på fraktbrevet
Det är en transportskada då emballaget, som fönsterprodukterna är paketerade i, är brutet vid ankomsten till byggplatsen. Eventuella synliga skador och/eller saknat material skall noteras på fraktbudets kopia av fraktbrevet samt reklameras till VELFAC inom fem arbetsdagar.

Om du ej kan vara på plats vid leveransen, kan godset enligt överenskommelse med VELFAC bli avlastat med ditt eget ansvar, och anses då ha blivit levererat utan fel eller saknat material.

2. Ej synliga transportskador / Packningsskador skall reklameras inom sju arbetsdagar (inkl. lördag)
Det är enten en ej synliga transportskada eller en packningsskada, då emballaget ej är brutet vid ankomsten, men det har skett en skada på elementen. Skadan skall anmälas inom sju arbetsdagar (inkl. lördag) till VELFAC Serviceavdelning på tel. 08-756 28 00 (välj service). Husk aldrig at montere elementet førend VELFAC er informeret om skadan.

3. Produktskador skall reklameras inom sju arbetsdagar (inkl. lördag)
Produktskador är skador på fönstrets utsida, t ex repor, bubblor i målningen, fuktskador eller glasfel inne i rutan och mellan glasen. Skadan skall anmälas inom sju arbetsdagar (inkl. lördag) till VELFAC Serviceavdelning på tel. 08-756 28 00 (välj service).

Det är en god idé att kontrollera leveransen direkt vid ankomst och göra en anmärkning på fraktbrevet. Det är en fördel att ta foton av skadan för senare dokumentation. Maila ev. bildmaterial till service@VELFAC.se

Funktionsfel

VELFAC lämnar 10 års produktgaranti. Garantin säkrar fabrikations-, funktions- och materialfel från leveransdagen och garantiperioden ut. Det är en förutsättning för våra garantiförpliktelser att elementen blivit mottagna, monterade och använda korrekt och att de ej har varit utsatta för t ex skadegörelse eller annan form av skada.

Reklamation bör i första hand ske via din byggare/byggentreprenör, som har garantiförpliktelse för dig. Läs mer i VELFAC Garantibestämmelse.

Kvistgenomslag och sprickor

Kvistgenomslag. I största möjliga mån försöker VELFAC undvika kvistar. Om det skulle vara enstaka kvistar i en trädel, blir de behandlade. Behandlingen kan dock ej helt förhindra hartsgenomträngning.

Man kan försiktgt ta bort hartsutfällningar med lite sprit på en bomullstuss, gnid ej för hårt, det verkar bättre att torka flera gånger då sprit kan slita på lacken eller målningen. Därförs skall det behandlade området direkt efter torkas av med rent vatten.

Sprickor i karmen. VELFAC anstränger sig på ett konstruktivt sätt att undgå sprickor i karmen, men de kan utveckla sig över tid och kan därför inte helt undgås. Sprickorna som är beskrivna i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser, accepteras och är ej reklamationsberättigande.