Whistleblower

Whistleblower

Som ett mönsterföretag är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet med ärlighet och integritet, och vi förväntar oss att våra anställda gör detsamma.

Om du upplever eller observerar eventuella överträdelser av lagen eller ärenden av oro som involverar anställda i VELFAC eller andra företag som ägs av DOVISTA, kan du rapportera det via formuläret här: Rapportera ett visselblåsarärende

 

Vad kan rapporteras?
Ett förseelse kan till exempel omfatta alla typer av ekonomisk brottslighet, korruption, arbets- och miljööverträdelser eller brott som rör hälsa och säkerhet.


Du kan välja om du vill rapportera öppet, med namn och kontaktuppgifter, eller om du vill rapportera anonymt. Vi uppmanar dig att ta med ditt namn i anmälan så att vi kan kommunicera med dig om det behövs mer information för att handlägga ärendet. Alla ärenden behandlas strikt konfidentiellt, så du är garanterad full anonymitet. Såväl interna som externa visselblåsare välkomnas.

 

Vill du veta mer?
För mer information om DOVISTA visselblåsarkanal, klicka här