Ljudisolerade fönster

Vi testar och kan dokumentera våra fönsters förmåga att reducera oljud vid olika typer av fönsterglas och tillbehör. Därför kan vi leverera ljudisolerade fönster, som uppfyller specifika krav till bullerskydd.

Ljudisolerade fönster från VELFAC i trä/aluVELFAC 200 ENERGY: Ljudisolerade fönster och vanliga fönster har samma utseende.

Ljudreduktion i dina fönster
VELFAC erbjuder effektiva lösningar för dämpning av ljud och buller utifrån – både som standard ljudreducerande fönster och till byggande med speciella krav till bullerreduktion i fasaden. Ljuddämpning uppnås förutom genom val av glas, också genom anpassningar av fönstrets konstruktion.                                                                                   

Olika glastjocklekar ger en ljuddämpande effekt

Ett VELFAC 200 ENERGY fönster med standardruta har en ljuddämpande effekt (Rw) på 33dB. Som den enklaste formen för ljuddämpning rekommenderas olika tjocklekar på glasrutorna t.ex. en tunnare ruta ytterst på 4 mm och en på 6 mm innanför den. Detta minskar ljudnivån med en märkbar skillnad eftersom att ljudnivåerna blir ”fångade” mellan rutorna och inte slipper igenom, till skillnad från när rutorna är lika tjocka. Ju högre önskat ljudisoleringsvärde desto mer komplex blir glasstrukturen. Genom att använda olika VELFAC SOUND glastyper och öka djupet på avståndsprofilen kan den ljuddämpande effekten (Rw) höjas till 43dB.

Innerbågar till fönster
För mer komplexa uppgifter och vid extrem hög bullernivå och ljudförorening är det möjligt att en innerbåge till fönstret. Genom att optimera valet av glas och kombinera med en innerbåge kan man ljudisolera och uppnå en ljuddämpning ända upp till 50dB. Innerbågen finns till följande öppningsfunktioner: sidohängda, sidostyrda, fasta, toppstyrda och vändbara fönster.

Ljudventil
VELFAC ljudventil säkerställer både friskluft och ljudreduktion i alla typer av byggnader och har en ljudisolerande effekt på Dn, e, w 40 dB. Den yttre alu-profilen har samma ytbehandling som fönsterbågarna och säkerställer en fin integration med fönster och fasader. Med ljudventiler kan du släppa in frisk luft utan att påverka ljudisoleringseffekten av fönstren. En standard friskluftventilen uppnår en ljudreduktion på ca. Dn,e,w = 31 dB. Därför rekommenderar vi ofta att använda t.ex. VELFAC ljudventil istället. Med en ljudventil uppnår man en ljudreduktion på 40 dB.

Ljuddämpande fönster med ljudventil ger effektiv bullerskydd

VELFAC har ett stort urval av ljuddämpande fönster och kan lägga fram ljudrapporter i samband med konkreta ärenden. Du hittar testresultat för VELFAC fönster systemen i avsnittet Teknisk information