Effektiva ljudlösningar

Låt VELFAC hjälpa dig med bullerdämpning

Byggande i ett bullerbelastat område ställer inte bara höga krav på fönstrens ljuddämpning och möjlighet till ventilation. Dessutom ska kraven på t.ex. energi, brandskydd och eventuella krav på putsning uppfyllas när du projekterar fasaden. För att uppnå bästa möjliga lösning är det viktigt att ta hänsyn till alla aspekter och när man tidigt involverar relevanta aktörer blir det möjligt att arbeta in lösningar för bullerreducering in i projekteringsfasen.

Genom att använda exempelvis ljudreducerande glasrutor, ljudventiler eller fönster med innerbåge kan du effektivt minska buller från utsidan samtidigt som du behåller fasadens design och användarvänlighet. Möjligheterna för ljuddämpande fönsterlösningar är många när du använder oss som fönsterpartner.
 

Effektiv ljudisolering för bullerpåverkade områden

Fönster med ljudrutor

Den ljuddämpande effekten av ett fönster beror på dess konstruktion och storlek, båge, karm och fogtätning. Därför är det viktigt att alla akustiska tester utförs av hela fönsterelementet och inte bara glaset. Fönster behöver tätas både in- och utvändigt och springan mellan karm och vägg ska fyllas med cirka 3 gånger så mycket isoleringsmaterial som vid standardinstallationer.

VELFAC har ett stort urval av ljudrutor och kan presentera ljudrapporter för hela elementet (karm/ram/ruta). Du hittar testresultat för de enskilda systemen i vår produktdatabas, här till exempel för VELFAC 200:

 

Varierande glastjocklekar minskar buller

Som den enklaste formen för ljuddämpning rekommenderas olika tjocklekar på glasrutorna t.ex. en tunnare ruta ytterst på 4 mm och en på 6 mm innanför den. Detta minskar ljudnivån med en märkbar skillnad eftersom att ljudnivåerna blir ”fångade” mellan rutorna och inte slipper igenom, till skillnad från när rutorna är lika tjocka. Ju högre önskat ljudisoleringsvärde desto mer komplex blir glasstrukturen.

Ett VELFAC 200 fönster med standardruta har en ljuddämpande effekt (Rw) på 33dB. Genom att använda olika VELFAC SOUND glastyper och öka djupet på avståndsprofilen kan den ljuddämpande effekten (Rw) höjas till 43dB.

 

Ljudventil - frisk luft och ljudreduktion i ett

VELFAC ljudventil säkerställer både friskluft och ljudreduktion i alla typer av byggnader och har en ljudisolerande effekt på Dn, e, w 40 dB.

Den yttre alu-profilen har samma ytbehandling som fönsterbågarna och säkerställer en fin integration med fönster och fasader. Med ljudventiler kan du släppa in frisk luft utan att påverka ljudisoleringseffekten av fönstren. En standard friskluftventil uppnår en ljudreduktion på ca. Dn,e,w = 31 dB. Därför rekommenderar vi ofta att använda ljudventilen
 istället. Med en ljudventil uppnår man en ljudreduktion på 40 dB.

 

 

Innerbågar till fönster

För mer komplexa uppgifter och vid extrem hög bullernivå och ljudförorening är det möjligt att en innerbåge till fönstret. Genom att optimera valet av glas och kombinera med en innerbåge kan man ljudisolera och uppnå en ljuddämpning ända upp till 50 dBNär du väljer fönster med innerbåge har du friheten att utforma din fasad som du vill, då den ljuddämpande lösningen inte syns på fasaden.

 

Se mer om innerbågar

 

Fakta

Ett VELFAC 200 fönster med innerbåge består av ett 3-glas termoruta och innerst en 1-glas innerbåge.

Innerbågen är integrerad i den inre träramen så att den mindskar mängden av ljus som kommer in. Det ger samtidigt ett enkelt uttryck då det inte tar mycket plats.

För att öka ljuddämpningen när fönstret är öppet kan ljuddämpande material installeras i fönsteröppningen på den sida där innerbågen öppnas.

Innerbågen finns till följande öppningsfunktioner: sidohängda, sidostyrda, fasta, toppstyrda och vändbara fönster.

Icon_acoustics.png

 

Tidigt involvering är avgörande för ljudreducerande lösningar till ditt projekt.

 

VELFAC hjälper till med konkret och projektspecifik information och dokumentation. Ta med oss ​​till tidiga planeringsmöten med beställare och rådgivare, då det är avgörande att tänka på rätt lösning redan i början av planeringsfasen för att undvika omplanering.

 

 

Dag-Hedicke.jpg

Vi kan tillhandahålla testdokumentation om bullerreducerande prestanda hos våra fönsterlösningar.

 

"Vi hjälper dig med konkret och projektspecifik information för att dämpa trafikbuller i ditt projekt. Detta stöds av testdokumentation, så att du kan vara säker produkterna du anger matchar kraven för ditt projekt."

 

- Dag Hedicke, Area Sales Manager, VELFAC

 

Få mer kunskap och inspiration

Testresultat för ljudlösningar

Besök vår tekniska produktdatabas för att lära dig mer om akustisk prestanda och testresultat för vår fönsterserier.

 

Börja rätt. Få hjälp med bullerskydd

Rådfråga dig med VELFAC så tidigt i din process som möjligt. Då kan vi bäst hjälpa dig att hitta rätt ljuddämpning för ditt projekt.