VELFAC EPD:er

Produktspecifika EPD:er för ditt projekt

En miljöproduktdeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som öppet redovisar potentiell miljöpåverkan av en produkt. Här kan du hitta och hämta våra produktspecifika EPD:er som ska användas till att få en mer exakt beräkning av CO2-utsläppen för ditt projekt.
 


Ladda ner VELFAC EPD


Få våra miljöproduktdeklarationer för produktionsledet (A1–A3) av ett VELFAC toppstyrt fönster med referensmått på 1230x1480mm. Rapporten ger information om dess påverkan på miljön, såsom global uppvärmningspotential, smogbildning, ozonnedbrytning och vattenföroreningar.Allt du behöver veta om VELFAC EPD

Vad är en EPD?

EPD är en förkortning av Environmental Product Declaration – även kallat miljövarudeklaration. EPD:er rapporterar objektiva, jämförbara och tredjepartsverifierade data om produkters och tjänsters miljöprestanda och stödjer vetenskapligt baserade val och överväganden då kunder efterfrågar efterlevnad av certifieringssystem som BREEAM och LEED.

Rapporten:
 • Deklarerar miljöpåverkan för ett specifikt material per enhet eller per kvadratmeter
 • Baseras på en LCA (Life Cycle Assessment/livscykelanalys) av produkterna
 • Följer EPD-standarden EN15804:2013+A2:2019
 • Måste vara tredjepartsverifierad enligt ISO 14025
 • Är giltig under en 5-årsperiod

Hur kan du jämföra EPD:er?

Produktkategoriregler (PCR) är de produktkategorispecifika kraven för att genomföra livscykelanalyser (LCA) och rapportera deras resultat genom EPD:er. Innehållet i en EPD varierar beroende på produktkategori, men inom en kategori – tack vare PCR:erna – kommer uppbyggnaden av en EPD alltid att vara densamma. Detta gör det enkelt att jämföra liknande produkter, förstå den miljömässiga påverkan de har och fatta medvetna beslut.

VELFAC produktspecifika EPD:er

Vi har tagit fram två EPD:er som speglar våra övergripande fönstersystem. I båda fallen är utgångspunkten ett toppstyrt fönster med referensmåtten 1230x1480mm:

 

 • VELFAC 200 ENERGY
 • VELFAC Ribo (trä/aluminium)


De produktspecifika EPD:erna från VELFAC täcker:

 

 • Modulerna: A1-A3, C1-C4 & D
 • 1 m2 deklarerad enhet baserat på referensfönstret


De produktspecifika EPD:erna från VELFAC täcker inte:

 

 • Modulerna: B1-B7 (användningsfas)

 

EPD:erna har tagits fram enligt en vagga-till-port-metod (miljöpåverkan under tillverkning), vilket betyder att de inte representerar en fullständig livscykelbedömning av våra fönster.

Hur man läser och använder EPD:er

För att göra processen smidigare är det möjligt att använda EPD:er redan i designfasen av ditt projekt, för att uppskatta projektets koldioxidavtryck. Genom att göra detta kan byggmaterial med lägst koldioxidavtryck väljas i ett tidigt skede. Tillgängligheten av produktspecifika EPD:er kan göra beräkningen mer exakt, särskilt om man jämför med användningen av generiska industri-EPD:er.

Vid beräkning av koldioxidavtrycket för en hel byggnad brukar man vanligtvis räkna med en livslängd på cirka 50 år.

Tabellen nedan har extrapolerats från EPD-dokumentationen för ett toppstyrt VELFAC 200 ENERGY-fönster i trä/aluminium. Siffran GWP (Global Warming Potential) är ett uttryck för hur många kilo CO2 vårt provfönster genererar i konstruktionsfasen (tillverkning, bortskaffande och återvinning).VELFAC200 EPD tabel.png

Terminologi

EPD: Environmental Product Declaration - miljövarudeklaration som beskriver en byggprodukts miljöpåverkan.

LCA
: Life Cycle Assessment - Livscykelanalys. En metod som beräknar en byggnads eller produkts potentiella miljöpåverkan.

Ekvivalenter: Omvandlingsterm så att miljöpåverkan av olika utsläpp kan jämföras.

GWP: Global Warming Potential. GWP-indexet uttrycker klimatpåverkan under ett antal år i CO2.

PCR: Product Category Rule. En produktkategoriregel (PCR) är en uppsättning riktlinjer som bestämmer vilken data som ska samlas in och hur den ska utvärderas när livscykelanalysen (LCA) av en produkt genomförs.

 

 

breaker

 

 

 

Vi hjälper våra kunder att göra ett välgrundat val

Fördelar med att använda VELFAC EPD:er

Med VELFAC produktspecifika EPD:er har produktionens "baseline" kartlagts, vilket därmed ökar möjligheten att kunna optimera produkternas CO2-fotavtryck. Det är en bra utgångspunkt för fortsatt utveckling och förbättring mot ett mer hållbart byggande. Våra produktspecifika EPD:er kan:

 • Ge våra kunder en mer exakt redogörelse för det totala CO2-avtrycket för våra fönster, så att de kan göra välgrundade val när de överväger deras projekts påverkan på miljön

 • Säkerställa en giltig dataunderlag för miljöpåverkan på grund av tredje parts certifiering/verifiering

 • Hjälp till att uppnå EPD- och LCA-poäng i certifieringssystem, som LEED, BREEAM och andra
 

Jacob-Juel-Yngveson.jpg

Vi har dynamiska EPD:er, vilket gör oss kapabel att generera nya miljövarudeklarationer, när våra produkter eller material står för ändringar eller förbättringar.

 

Det tror vi ger de projekterande de bästa förutsättningarna för att kunna analysera och implementera uppdaterade och återkommande data, vilket är avgörande för den gröna omställningen i branschen.

 

- Jacob Juel Yngvesson, Teamleader Försäljning, VELFAC

 
 

Icon_sustainability_408x408.png

 

Uppnå dina hållbarhetsmål med VELFAC fönster och dörrar


Vi kan ge den rådgivning som krävs för att uppfylla projektspecifika hållbarhetsmål.

 

Hämta VELFAC EPD:er

Ladda ner VELFAC EPD:er

Vi erbjuder produktspecifika EPD:er som återspeglar våra övergripande fönstersystem, baserat på ett toppstyrt fönster med referensmått på 1230x1480mm. Ladda ner våra EPD:er som PDF- eller LCAByg-filer.

 

“.png

"Fönstren från VELFAC var ett bra arkitektoniskt val, men det är även en fönsterlösning med de rätta värdena för projektet. Oavsett projekt så bygger vi bra byggnader med bra material, och det är något som alltid kommer att vara en viktig del av vårt DNA på Emrahus.” 

 

- Robin Berkhuizen, VD och grundare för Emrahus AB

 

Vi gör det enkelt att bygga hållbart

Använd VELFAC EPD:er och vår tekniska kunskap för att beräkna CO2-fotavtrycket för ditt projekt.