FÅ DAGSLJUS UTAN ÖVERTEMPERATUR

Vi ger råd om hur du med rutans uppbyggnad kan förhindra övertemperatur och säkra termisk komfort - även vid stora fönsterpartier.

Termiskt Hero.png

Dagsljus är en grundpremiss. Inte bara för arkitekturen, utan för hela vår existens. Ljuset skapar grund för våra liv och har stor betydelse för både vår hälsa och trivsel.

Och vi söker alla ljuset. Vi vill inte ha för lite, men det kan också bli för mycket av det goda när solljus resulterar i överhettning av våra bostadsrum. Premisserna för ljus varierar. Stora fönsterpartier på en öppen fasad mot söder skapar helt andra utmaningar än en fasad ut mot bakgården i ett bostadskvarter.

Arkitektens verktyg för att optimera inomhusklimatet

 

Undvik drag och stora temperaturskillnader

  • 3-glasfönster minskar risken för kallras eller köldstrålning från fönstren betydligt

Undvik övertemperatur under sommarmånaderna

  • Utvändig solavskärmning är mest effektiv
  • Välj solavskärmande rutor till stora fönsterpartier placerade mot syd eller syd/väst

Reglera solvärmen med rutan
Dagsljus och solvärme är åtgärder som kan styras, till exempel med solavskärmning. Mängden, storleken och placeringen av fönster i byggnaden reglerar naturligtvis också dagsljusförhållandena, vare sig du vill öppna för ljuset eller stänga till för värmetillskottet.

Men visste du att själva rutan faktiskt är något av det billigaste du kan förändra om du vill påverka byggnadens energivärden?

Så här kommer du vidare

Se hur rutorna kan hjälpa dig att uppnå helt rätt energiram för ditt byggprojekt.

Ladda ner teknisk flyerDu är välkommen att kontakta VELFAC för sparring till ditt projekt.

Se också

SE visuellt.png
SE atmosfäriskt.png
SE akustiskt.png