Ventilation och luftkvalitet

Uppnå effektiv ventilation med VELFAC fönster

En central aspekt av ett gott inomhusklimat är att det rum man uppehåller sig i ska vara tillräckligt ventilerat, så att luften har en anpassad temperatur och inte känns ”tung”. Effektiv ventilation tar bort luftföroreningar från såväl människors utandningar som avgasning från materialen och ersätter den förorenade luften med frisk luft.
 

Goda råd för optimering av det atmosfäriska och termiska inomhusklimatet

 

1

Grundventilation


Se till att du får tillräcklig grundventilation, motsvarande ett luftbyte på 0,5/h. Den naturliga ventilationen kan understödjas av fönster med elmotor och friskluftventiler.

 

 

2

Gasbildande material


Var uppmärksam på avgasande material både när det gäller byggmaterial och interiörlösningar. Välj material och komponenter som uppfyller Dansk Indeklima-märkningen.

 

 

3

3-glasrutor


Undvik drag och stora temperaturskillnader med energieffektiva fönster. 3-glasfönster minskar risken för kallras eller köldstrålning från fönstren betydligt.

 

 

4

Solavskärmning


Solavskärmning kan vara avgörande för att undvika övertemperatur under sommarmånaderna. Här är utvändig solavskärmning oftast mest effektiv. Välj solavskärmande rutor till stora fönsterpartier placerade mot syd eller syd/väst.

 

 

breaker

 

 

VELFAC - fönster med låg avgasning

För att säkerställa ett hälsosamt atmosfäriskt inomhusklimat är det viktigt att begränsa avgasning av oönskade kemiska ämnen från de byggnader vi vistas i. En del byggnadsmaterial innehåller oönskade ämnen som kommer att bilda gaser under en period efter att byggnaden har tagits i bruk. Det kan ge problem med inomhusklimatet, inte minst för personer med allergi eller överkänslighet.

VELFAC är certifierat med
Dansk Indeklima-märkning

VELFAC fönster och dörrar är inomhusklimatmärkta genom Dansk Indeklima Mærkning och har varit certifierade sedan år 2000. Vi har därmed dokumentation för att våra fönster har låg avgasning och varken avger farliga ämnen eller irriterande lukt - och på så sätt bidrar till ett bra inomhusklimat i användningsfasen.

 

 

breaker

 

 

 

Välj den optimala rutsammansättningen för att uppnå goda temperaturförhållanden

Kyla, drag och överhettning är faktorer som kan utmana ett hälso- och komfortmässigt tillfredsställande termiskt inomhusklimat. Lyckligtvis gör nutidens moderna och välisolerade 3-glasrutor det lätt att hålla kvar värmen och samtidigt undvika både drag och invändig kondens.

I gengäld kan energifönstrens primära styrka också bli deras största olägenhet. Deras fantastiska förmåga att fånga solens värme kan leda till överhettning av byggnaden.

Temperaturregulering

Temperaturreglering är naturligtvis möjlig med hjälp av solavskärmning, men mycket kan också göras genom att välja den optimala rutsammansättningen. Detta beroende på byggnadens inomhusklimatförhållanden samt antal, storlek och placering av fönstren.

 

I vårt flygblad Få dagsljus utan överhettning hittar du en överblick över utvalda ruttyper och hur de kan regleras för att förhindra överhettning.

 

 

breaker

 

 

 

Effektiva lösningar för naturlig ventilation

När man utformar moderna byggnader står arkitekter och designers inför många utmaningar, varav en är att säkerställa luftkvaliteten genom tillräcklig ventilation. Här kan installation av komplicerade och platskrävande ventilations- och klimatanläggningar bli en byggnadsteknisk och arkitektonisk svårighet som utmanar estetiken.

 

Beroende på byggnadens utformning och krav kan naturlig ventilation genom exempelvis inbyggda ventiler eller fönsterautomatisering eventuellt avhjälpa problemen. Med naturlig ventilation använder du vinden och den termiska uppdriften för att skapa den nödvändiga luftcirkulationen i byggnaden som säkerställer en bra och behaglig luftväxling.

 

Utvalda lösningar

Friskluftventil

Friskluftsventiler inbyggda i ramen säkerställer ett jämnt luftflöde till rummet. Ventilerna kan aktiveras och avaktiveras efter önskemål med ett klick.

Ventilationsläge

VELFAC fönster kan ställas i ventilationsläge vilket ger 10 mm öppning för ventilation. Önskas en större öppning, rekommenderas en öppningsspärr som kan låsas i ventilationsläge.

Automatiserade fönster

Inbyggda Window Master-motorer gör det möjligt att bygga ett automatiskt styrsystem som säkerställer ett korrekt inomhusklimat. De elektroniska fönsteröppnarna gör det också enkelt och säkert att betjäna svåråtkomliga fönster.

Icon_Energy.png

 

Skapa byggnader med optimala inomhusklimat- och energiförhållanden


Med VELFAC får du de bästa förutsättningarna för att skapa genomtänkt arkitektur som ger goda möjligheter för att få mer dagsljus, bättre ventilation, mindre avgasning och mindre ljudstörningar.

 

Få mer kunskap och inspiration

Dagsljus i arkitekturen

Ladda ner broschyren och få inspiration till att optimera dagsljus och inomhusklimat i ditt nästa projekt. Här får du kunskap och input om hur fönster kan bidra till att göra stor skillnad.

 

 

Faktablad Dagsljus utan överhettning

Ladda ner faktabladet och lär dig mer om hur du kan förhindra överhettning med hjälp av rutans konstruktion – även vid stora fönsterpartier.

 

 
 

“.png

"Vi kände tidigt att fönster från VELFAC var rätt för det här projektet, tack vare bland annat de lätta hörnlösningarna och den nätta profilen som ger mer glasyta och släpper in mycket dagsljus."

 

- Thomas Mauritzson, arkitekt på Möller Arkitekter

 

Kontakta vårt team för att
få rådgivning för ditt projekt

Hör om dina möjligheter så att du får de bästa förutsättningarna för att välja fönster som uppfyller lagkraven och ger optimal prestanda för både energi och inomhusklimat.