MINSKA BULLERSTÖRNINGAR

Ett bra inomhusklimat och -miljö är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Inomhusklimatet är beroende av flera faktorer, som ventilation, dagsljus och inte minst bullernivån. Buller är ett ökande problem - särskilt i den urbana miljö där mer än 2 000 000 svenska bostäder är belastade av buller som överstiger det vägledande gränsvärdet.

Akustiskt Hero.png

Därför ser vi ett ökat behov av fönster med bra ljudisolering och bullerdämpning - både i öppet och stängt tillstånd. Användningen av ljudrutor kan bidra till att minska buller utifrån, utan att du kompromissar med ventilation och frisk luft. En av riskerna med just utifrån kommande buller är att de boende undviker att vädra, vilket bidrar till att försämra bostadens inomhusklimat.

Det akustiska inomhusklimatet påverkas av vilka ljudfönster som väljs, och det finns en hel del att göra genom att aktivt arbeta med minskning av buller inomhus. VELFAC har ett brett sortiment av rutor där inte bara rutans effekt, utan hela fönsterkonstruktionen är testad när det gäller effektiv bullerdämpning, och våra ljudlösningar är dokumenterade.

VELFAC är en aktiv medspelare i den tidiga projekteringen, där bullerproblem ska lösas, men bidrar samtidigt till att säkerställa en arkitektonisk designfrihet och ge ett bra och behagligt inomhusklimat.

Arkitektens verktyg för att påverka inomhusklimatet

Använd ljudrutor för att undvika buller från omgivningen

  • Varierande glastjocklekar minskar buller från omgivningen
  • Välj ljudglas efter bullerkällan: vägbuller, tågbuller eller buller från industri

Var uppmärksam på ljudkrav för både stängda och öppna fönster

  • Använd skräddarsydda lösningar vid krav på effektiv bullerdämpning med öppna fönster

Så här kommer du vidare

 Kontakta VELFAC för sparring till ditt projekt.

Se också

SE termisk.png
SE visuellt.png
SE atmosfäriskt.png