FÖNSTRENS VÄG TILL ETT BRA INOMHUSKLIMAT

Genomtänkt arkitektur ger goda möjligheter att få mer dagsljus, bättre ventilation, mindre avgaser och färre ljudstörningar om man tänker in det från början av ett byggprojekt.

Indeklima grafik SE2.png

 

Inomhusklimat är en komplex storlek som kan hanteras både kvalitativt och kvantitativt. Det ställer stora krav på både tekniska och estetiska egenskaper hos de lösningar och material som ingår i byggprojektet.


Inomhusklimatets paradoxer

De flesta förhållanden som gäller inomhusklimatet är i en eller annan grad underställda krav i byggregleringar och arbetsmiljölag. Många av dessa krav är inbördes beroende av varandra och i vissa fall motverkar de till och med varandra.

Att skapa det optimala inomhusklimatet kan därför vara en kontrastfylld process, eftersom fokus på en parameter kan ha en negativ effekt på en annan. Här är ett par exempel.

Visuellt inomhusklimat kontra termiskt inomhusklimat
Dagsljus är en efterfrågad vara i en modern tillvaro, som primärt försiggår inomhus. Men beroende på fönstrens placering och storlek kan de tillföra byggnaden så mycket värme att det blir frågan om övertemperatur under sommarmånaderna.

Termiskt inomhusklimat kontra atmosfäriskt inomhusklimat
Byggnader blir allt tätare, vilket är bra för energiförbrukningen, eftersom uppvärmningen blir mer effektiv, och vi undviker drag. Dock har tätheten negativa konsekvenser för utluftningen och graden av naturlig ventilation.


Akustiskt inomhusklimat kontra atmosfäriskt inomhusklimat
Naturlig ventilation genom öppna fönster kan i vissa områden skapa stora störningar på grund av buller utifrån. Ett fokus på ljudkrav utmanar därmed ofta det atmosfäriska inomhusklimatet.

Lär dig mer om inomhusklimatets fyra komponenter

SE termisk.png
SE visuellt.png
SE atmosfäriskt.png
SE akustiskt.png

 

Hur får du fönstren att uppfylla de många kraven på inomhusklimatet i ditt projekt??


Det ställs många krav på varje enskilt fönster i ett modernt byggprojekt. Med sparring och rådgivning redan i början av projekteringen kan vi hjälpa dig att säkerställa att ditt projekt får den optimala lösningen för inomhusklimatet.

Dessa frågor och många fler kan vi hjälpa dig att besvara:

  • Hur förbereds t.ex. ljudisolering eller energiprestanda med olika fönsterlösningar och rutuppbyggnader?

  • Behövs det solglas i utvalda fönster för att säkerställa ett bra termiskt inomhusklimat?

  • Hur inkorporeras inomhusklimatkraven på bästa möjliga sätt i fönstren utan att du behöver kompromissa med dina estetiska önskemål på fasaduttrycket?

Använd din professionella sparringpartner

Vi vet hur viktigt det är att ha bra på fötterna inför en uppgift. Därför står våra konsulter klara att gå in med sparring och rådgivning som du behöver

Kontakta VELFAC projektrådgivning