Få frisk luft inomhus med fönsterventilation

Enligt Boverkets byggregler, BBR, måste all luft inomhus bytas ut ½ gång i timmen. Det kräver väl övervägda ventilationslösningar. Genom fönstren kan du säkerställa tillräckligt kontrollerad luftbyte så att du både uppfyller kraven och skapar gott inomhusklimat. Se här möjligheterna till inbyggd fönsterventilation.

Fönster med inbyggd fonsterventilation

En bra luft och bra ventilation är viktigt för vår hälsa. Därför ställer BBR avsnitt 6:25 krav på att luften i en bostad byts ut hela tiden. Grundregeln för tillförsel av uteluft är 0,35 liter per sekund och kvadratmeter, vilket motsvarar att all luft inomhus bytas ut ½ gång i timmen.

Därför finns det goda skäl att överväga vilka lösningar som bäst säkerställer frisk luft inomhus utan att kompromettera med slutanvändarnas behov, arkitekturen eller energiförbrukningen.

Naturlig ventilation med ventilationsbeslag till fönster
En enkel väg till ett bra inomhusklimat är naturlig ventilation, vart fönster i fasader och tak håller luften i byggnaden frisk. Med naturlig ventilation använder du vinden och den termiska uppdrift för att skapa den nödvändiga luftcirkulationen i byggnaden, vilket säkerställer en bra och behaglig luftbyte. Det kan spara stora mängder energi och ger större designfrihet, eftersom man undviker kostsamma, komplicerade och platskrävande ventilations- och klimatanläggningar. Vi har ett brett sortiment av ventilationsbeslag, såsom spanjoletthandtag med inbyggd ventilationsläge, stormkrok och PN-säkring.

Ventilation genom automatisk öppning och stängning av fönstren

Inbyggd fönsterventilation

Automatisk öppning och stängning av fönstren
Ett sätt att skapa naturlig ventilation genom fönstren är att installera Window Master-motorer i VELFAC 200 ENERGY lågenergifönstret. Det gör det möjligt att bygga ett system som automatiskt garanterar ett bekvämt och hälsosamt inomhusklimat, som uppfyller kraven i byggreglerna:

  • Principen är, att inomhusklimatet övervakas av byggnadens centrala styrsystem, vilket säkerställer att fönstren öppnas och stängs efter behov.
  • Fönsterventilationen kan till och med programmeras för att variera med årstiderna.
  • Den elektroniska öppning av fönstren gör det enkelt och säkert att använda byggnadens svårtillgängliga fönster, precis som slutanvändarna alltid kan välja att använda fönstren manuellt enligt önskemål och behov.
  • Fönster med automatiserad öppning och stängning kan också användas för brandventilation.


Spaltventil är inbyggd klimakontroll

- som garanterar frisk luft året runt
Ett annat alternativ till ventilation genom fönster är att använda friskluftventiler (kallas också spaltventil, karmventil eller fönsterventil) inbyggda i fönsterkarmen, som slutanvändarna kan aktivera alltefter önskemål. Detta säkerställer naturlig luftförändring utan att det behövs energi för drift av mekaniska ventilations- och klimatanläggningar.

Grundventilationen bör kompletteras med bra ventilationsvanor, var där två eller tre gånger om dagen ventileras med ett genomgående drag. Fri ventilation i byggnaden kan också säkerställas genom ventilation i alla hörn av byggnaden och möjlighet till ventilation mellan rummen i byggnaden.

Spaltventil i fönsterkarmen