Ge ditt projekt en energikick redan från början

Hur påverkas möjligheterna för t.ex. fönsternas design av de energi- och inomhusmässiga krav som ställs? Få sparring och rådgivning hos oss – det sparar dyrbar tid genom hela projektet och säkrar att du kommer fram till den mest optimala lösningen redan från starten.

VELFAC rådgivning energi och inomhusklimat

Vi kan redan från projekteringens start ge dig goda råd om allt som handlar om energi- och inomhusklimat, som har betydelse för valet av fönster i ditt byggprojekt. Detta oavsett om du projekterar ett nybygge eller arbetar med en renovering. 

På så sätt kan du vara säker på att du får de rätta lösningarna redan från början, och du sparar en tid på projektet, samtidigt som du undviker plötsliga överraskningar och spillda resurser. Men som tur är behöver du inte hålla reda på allt det här själv. Vi hjälper dig med att hålla koll på hur kraven påverkar dina designmöjligheter.

> Fredrika Yrkesgymnasium med 263 stycken VELFAC 200 ENERGY fönster är den mest energieffektiva skolan i landet. Så här lyckades arkitekterna hos Cedervall  med projekten.

Visste du ikonVisste du, att...
du med motoriserade fönster kan tänka automatisk ventilation in i byggprojektet? Det säkrar kontinuerlig frisk luft och ett bättre inomhusklimat.

Från specifika U-värden till byggnadens övergripande prestanda
Vi kan hjälpa dig med rådgivning och teknisk vägledning, så att du får exakt de upplysningar som du behöver för att snabbt kunna arbeta vidare:

  • Har du t.ex. behov för energiberäkningar eller behöver få fram helt specifika U-värden i fönsterna? 
  • Vilka ramkonstruktioner och profiler är optimala, när det handlar om att uppfylla energikraven och önskemålen kring fasadens utformning, inom den angivna budgeten?
  • Du kanske har behov av integrerade ventilationslösningar i fönsterna?

Ekonomin i förhållande till kraven som ställs på energi- och inomhusklimat är ett annat exempel:

  • Vad kommer det t.ex. att resultera i om du väljer 2- eller 3-glaslösningar till hela projektet, eller bara till delar av det?
  • Hur förbättrar vi din byggprestanda med olika sammansättningar av rutor och glastyper som t.ex. solglas?


>> Inomhusklimat är ett komplext begrepp, där de olika faktorerna inte alltid påverkar varandra på ett positivt sätt. Läs mer här

Vi ger dig en snabb överblick över vilka lösningar, som är relevanta för dig, och säkrar på så sätt att du inte lägger tid på lösningar som inte matchar projektets krav och dina önskemål. Detta ger också en bra plattform för att sen kunna skräddarsy en individuell lösning, om du har behov för det.

 

 

Låt oss hjälpa till

Vi kommer gärna förbi och säger hej och berättar lite om vad vi kan erbjuda. Så tveka inte utan haffa tag i oss snarast och få sparring kring alla aspekter som rör energi- och inomhusklimat i förhållande till ditt nästa projekt.