VELFAC Personuppgiftspolicy

1 INTRODUKTION

VELFAC AB
Ranhammarsvägen 20E
168 67 Bromma
organisationsnummer: 556375-1493

(nedan kallat ”VELFAC”) ansvarar för insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter.

 

2 PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

VELFAC samlar in din IP-adress, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och all information i form av text, bilder och svar på frågor som du tillhandahåller oss genom formulär eller direkt till VELFAC i samband med dina projekt (nedan kallat ”personuppgifter” eller ”uppgifter”).

I samband med mottagningsbekräftelsen för klagomål, samlar vi in uppgifter om produktnumren för dina nuvarande fönster.

 

3 SYFTET MED INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

 

3.1 Marknadsföringsmaterial

 

3.1.1 Samtycke och nyhetsbrev
Vi använder dina personuppgifter till att skicka dig nyhetsbrev, bloggmeddelanden, och information om VELFAC via andra kommunikationskanaler efter att mottagit ditt samtycke. Syftet är att ge dig råd och inspirera dig med tips, rådgivning och inbjudningar till aktuella evenemang.

 

3.1.2 Kataloger, handböcker och broschyrer
När du förser oss med dina personuppgifter i samband med nedladdning av kataloger, handböcker och broschyrer, använder vi dina personuppgifter till att skicka dig det material du begärt via e-post, och för att registrera din e-postadress i vår nyhetsbrevsdatabas vid en ev. anmälan till vårt nyhetsbrev.


När du förser oss med dina personuppgifter i samband med en begäran om att få fysiska kataloger eller marknadsföringsmaterial skickat till dig via vanlig post, använder vi dina personuppgifter för att skicka dig det material du begärt och för att säkerställa att materialet skickas till rätt adress.

 

3.1.3 Målinriktad annonsering
Rent allmänt kan dina uppgifter användas för målinriktad annonsering på tredjepartsplattformar inklusive, men inte begränsat till Facebook, LinkedIn eller Google.

 

3.2 Försäljningskommunikation

Du kan bli kontaktad i efterhand, efter kontakt med VELFAC genom onlineformulär, över telefon eller genom försäljningspersonal som arbetar på uppdrag av VELFAC på mässor och evenemang. Beroende på vilka personuppgifter du har försett oss med, kan du bli kontaktad via e-post, telefon, SMS, onlinemeddelandetjänster eller post.


Syftet med att samla in personuppgifter är att kunna:
1) Besvara dina förfrågningar
2) Kontakta dig med ytterligare information
3) Följa upp och avsluta förfrågningsprocessen med den person som tagit kontakt med oss.

 

3.3 Utvärdering

Kommunikation från VELFAC angående en utvärdering av en förfrågningsprocess kan inledas via e-post, telefon, SMS, onlinemeddelandetjänster eller post, om denna kontaktinformation har angetts; detta gäller generellt för marknadsföringsmaterial och kommunikation kopplad till marknadsföring och försäljning.

 

3.4 Kontaktformulär och e-postadresser på VELFAC webbplatser

VELFAC webbplatser innehåller flera kontaktformulär och e-postadresser. Syftet med det är att erbjuda nuvarande och framtida kunder möjligheten att ingå en dialog med VELFAC.


Svar på förfrågningar som lämnas in på detta sätt, besvaras av en relevant VELFAC avdelning.

 

3.5 Jobbansökningar

Kontaktformulär i samband med jobbansökningar, har som syfte att systematiskt samla in ansökningar som sedan vidarebefordras till VELFAC personalansvarig; ett svar skickas sedan till den arbetssökande via antingen telefon, brev eller e-post.

 

4 VEM HAR ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Relevant VELFAC personal har åtkomst till dina personuppgifter med syftet att behandla personuppgifter i överensstämmelse med ovanstående ändamål.


Dessutom lagras dina personuppgifter av eller överförs till tredjeparter som agerar personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga.


Dessa personuppgiftsbiträden omfattas av de regler och villkor som anges i denna policy.

 

5 LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

VELFAC lagrar dina personuppgifter enligt följande:

 

5.1 Marknadsföring

Efter avanmälan från mottagande av marknadsföringsmaterial, kommer du omedelbart att sluta ta emot nyhetsbrev från VELFAC.

 

5.2 Försäljningskommunikation utan anbud

Om din begäran om att ta emot försäljningsmaterial inte ännu har resulterat i ett anbud, kommer dina uppgifter att lagras i upp till 180 dagar från din senaste fysiska, telefon eller digitala kontakt med VELFAC.

 

5.3 Försäljningskommunikation med anbud

Om din begäran om ett anbud inte ännu har resulterat i ett köp, kommer dina uppgifter att lagras i upp till 730 dagar från din senaste fysiska, telefon eller digitala kontakt med VELFAC.

 

5.4 Inköpskunder

Om din förfrågan resulterar i ett köp, kommer dina uppgifter att lagras under perioden för de köpta produkternas garanti.
Nuvarande garantiperioder anges nedan.
https://velfac.se/kundservice/garanti/

 

5.5 Service och tillbehör

Förfrågningar som skickas till VELFAC serviceavdelning genom formulär på webbplatsen eller en VELFAC e-postadress, kommer att lagras i upp till 90 dagar från det att din förfrågan har behandlats och avslutats.

 

5.6 Arbetssökande

Ansökningar som skickas genom formulär på VELFAC webbplatsen eller till en VELFAC e-postadress kommer att lagras i upp till 180 dagar från det att rekryteringskampanjen avslutats.

 

5.7 Andra förfrågningar som inte beskrivs ovan

När förfrågningar görs till VELFAC, kommer de personuppgifter som du tillhandahåller oss att lagras i upp till 90 dagar från datumet för din förfrågan.

 

5.8 Utvärdering

När du deltar i en undersökning, kommer dina personuppgifter att lagras i upp till 365 dagar från det datum då utvärderingen avslutats.

 

6 RÄTTEN TILL ATT KORRIGERA, ÄNDRA OCH RADERA DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt till att kontakta VELFAC och be om åtkomst till en översikt av kategorierna för dina personuppgifter som lagras av VELFAC. Därtill har du också rätt till att korrigera, ändra eller kräva att dina personuppgifter raderas; dock är dessa rättigheter föremål för lagstadgade restriktioner. Var god skicka alla förfrågningar i detta avseende till privacypolicy@velfac.com

 

7 SERVRAR

Personuppgifter lagras på servrar som finns i Europa. Leverantörerna har säkerhetstekniska åtgärder implementerade med syftet att garantera säkerheten för dina personuppgifter.

 

8 COOKIES

Läs om VELFAC cookiepolicy här

 

 

9 ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN

VELFAC förbehåller sig rätten till att ändra eller uppdatera denna personuppgiftspolicy när som helst.


VELFAC uppmanar därför sina användare till att regelbundet läsa igenom denna policy.

 

10 KONTAKT

Var god skicka dina frågor angående denna policy till: privacypolicy@velfac.com