Fakta om imma

Energieffektiva fönster och kondens

Energieffektiva fönster minskar risken för imma och kondensbildning på fönstrens insida, men det är en annan sak med utvändig kondens. Det är egentligen bara ett tecken på att glaset isolerar bra.

Fönster med låga u-värden kallas för energieffektiva fönster. Energieffektiva fönster minskar risken för kondensbildning på fönstrens insida. Invändig kondens(imma) uppstår, när varm inneluft träffar kallt glas. Kondens kan bero på att fönstret isolerar dåligt, men förekommer oftast vid en hög luftfuktighet kombinerat med otillräcklig ventilation. 

 

Det är en annan sak med utvändig kondens som uppstår när den omgivande luftens temperatur är högre än temperaturen på den yttre glasrutan. Vanligtvis uppträder utvändig kondens på fönster med U värde från 1,1 och nedåt - och är egentligen bara ett tecken på att glaset isolerar bra.

 

Utvändig kondens: Ett tecken på bra isolering

På mycket välisolerade fönster uppstår vid vissa tillfällen kondens på fönstrens utsida, på glasytan som vetter mot uteluften. Utvändig kondens uppstår främst under den mörka delen av dygnet och försvinner normalt framåt morgonen när solen stiger och värmer luften. Den kan ibland täcka hela ytan med undantag av en rand längs kanterna. De flesta fallen av utvändig kondens inträffar i hösten. Om lufttemperaturen ligger nära 0 °C kan yttemperaturen på glasets utsida bli under 0 °C och det kan då bildas is på fönstrets utsida. 

 

Att det blir kondens utvändigt på ett fönster är på ett tecken på att fönstret är välisolerat och har ett lågt U-värde. Den utvändiga kondensen är inte skadlig för fönstret och "risken" för utvendig kondens är störst på byggnader utan takutsprång eller övertäckning. 

 

 

Invändig kondens: Ett bra inomhusklimat fordrar vädring

Invändig kondens är inte önskvärt eftersom fönstrets insida är inte designat för att klara väta på samma sätt som fönstrets utsida.

Om det uppstår invändig kondens nertill på glaset enstaka gånger vid väldigt kall väderlek, -15 grader eller kallare, så behöver man inte vara så orolig. Men om kondensen uppkommer tidigare behöver man undersöka åtgärder för att minska detta. Invändig kondens avhjälps i första hand genom att öka värmen och/eller ventilationen inne i huset.

Invändig kondens och imma är sällsynt ett tecken på att det är fel på fönsterkonstruktionen. Den kallaste ytan på ett fönster är naturligt nertill vid glaskanten och det finns normalt ingen anledning att göra åtgärder på själva fönstren.

Fönstrets placering i väggen har däremot betydelse. Ju längre ut i fasaden fönstret sitter monterat, desto mer kyls det av uteluften och desto svårare blir det för inneluften att värma upp glaset. Extra svårt blir det om det är djupa smygar invändigt.

Imma på utsidan.PNG
Utvändig kondens på ett välisolerat fönster sett utifrån.

 

 

Imma på utsidan - inifrån.PNGUtvändig kondens på ett välisolerat fönster sett inifrån.
Fotos: https://www.instagram.com/inredanytthus/ 

 

 

1809_kondens5 600x400.jpgImma och kondens på insidan av ett äldre fönster.