Korrekt mottagning

Ansvaret för levererade VELFAC element övergår till kunden så snart produkterna lämnar lastbilen. Därför bör du vid leveransen kontrollera att försändelsen är utan omedelbara skador och att antalet på fraktbrevet stämmer överens med det som är levererat. Eventuella skador och/eller saknat material skall noteras på budets kopia av fraktbrevet och omgående reklameras till VELFAC Serviceavdelning, med foton från när det skadade partiet står på pall, på service@VELFAC.se. Alternativt använd vårt reklamationsformulär.

Om du inte kan vara på plats vid leveransen, kan produkterna - enligt tidigare avtal med VELFAC - bli avlastade på din risk och de anses då vara levererade utan fel eller saknat material.

Kan eventuella skador först konstateras efter uppackning ska en reklamation, med foton från när partiet fortfarande står på pall, vara mottagen hos VELFAC Serviceavdelning senast sju dagar efter leveransdatum. Skicka reklamationen till service@VELFAC.se eller använd vårt reklamationsformulär här.

VIKTIGT: Produkterna får inte installeras innan VELFAC har informerats om skadorna och överenskommelse har ingåtts. Om ovanstående krav ej uppfylls, måste vi tyvärr avvisa reklamationen.