Fönster i rätt ordningsföljd

Leveransplan. Skall hela ordern ej levereras på en gång kan vi i samband med orderbekräftelsen avtala en hel leveransplan. Du skall endast låta oss veta vilka element du önskar få levererade när. Leveransplanen kan också kombineras med en packplan.

Packplan. Mot en mindre kostnad kan vi göra en detaljerad packplan där vi märker och lastar fönstren i en ordningsföljd, som matchar monteringsplanen. Ett exempel på detta är bl.a. lägenhetsförpackning.