Korrekt förvaring

Fönster och dörrar skall förvaras korrekt innan de monteras - annars bortfaller produktgarantin. Alla element skall skyddas från fukt (regn och snö), direkt solljus, nedsmutsning och andra skador.

På byggplatsen skyddas elementen bäst genom förvaring inomhus på ett plant underlag. Förvaring utomhus skall endast ske för en kort tid, och leveransen skall förvaras på ett plant underlag. Pallarna skall upptill och vid sidorna skyddas med vattentäta presenningar, som är fastgjorda med hänsyn till blåsigt väder, och luft skall kunna cirkulera under pallen. 

OBS: Emballage från fabrik är endast till för att skydda elementen under transport från fabrik till byggplats - de är ej avsedda som väderskydd på själva byggplatsen. 

Produktskador som uppstår pga av felaktig förvaring täcks inte av produktgarantin.