RISK FÖR FUNKTIONSFEL PÅ VELFAC 200 ENERGY SKJUTDÖRREN MED HÖG TRÖSKEL, 70 MM

Ett beslag på skjutdörren VELFAC 200 Energy med hög tröskel (70 mm) lever inte upp till den förväntade kvaliteten, vilket medför ökad risk för funktionsfel. Vi underrättade den danska Sikkerhedsstyrelsen, som har väglett oss i förloppet och godkänt våra åtgärder för information och reparation av felet.

Vi har i en kvalitetskontroll konstaterat att ett bärbeslag (övre glidarm) på VELFAC 200 Energy skjutdörren med hög tröskel (70 mm) inte uppfyller den förväntade kvaliteten.

På vissa skjutdörrar har man funnit ett fel i beslagen, som leder till ökad risk för funktionsfel. Det kommer i vissa fall betyda att dörren inte kan användas, medan det i sällsynta fall potentiellt kan påverka bågen med glaset, som kan lossna eller, i enstaka fall, falla ner.

Det är mycket liten sannolikhet för att felet ska uppstå. Vi har inte upplevt fel under produktens första levnadsår, men över tid och i kombination med bristande underhåll har vi nu noterat att det kan uppstå brister i glidbeslaget som gör att det tappar anslutningen med spåret.

Vi underrättade den danska Sikkerhedsstyrelsen så snart vi fick kännedom om det möjliga funktionsfelet och de har godkänt våra åtgärder för att nå ut till de berörda kunderna och byta ut beslaget.

De berörda kunderna som vi har uppgifter om, kommer att kontaktas av oss. Velfac erbjuder alla kunder som har köpt VELFAC 200 Energy skjutdörren, tillverkad från 2014 fram till maj 2022, att få glidbeslagen utbytta utan kostnad.

Vi understryker att problemet uteslutande omfattar skjutdörren med hög (70 mm) tröskel, och därmed inte berör varken skjutdörren V200/V200i, skjutdörren VELFAC 200 Energy med låg tröskel eller skjutdörren i serien Ribo.


Tack för din förståelse.

Om du önskar ta kontakt med oss för att få den skjutdörr åtgärdad, var vänlig fyll i detta formulär


V200_Højbund_1LEAF_Full img_2000x2000px.png