Dagsljus och kreativitet i fokus när modern pedagogik möter vacker arkitektur

Nu suddar Tegelhagens skola och förskola ut sina gränser – mer bestämt gränsen mellan ute och inne. I januari 2020 flyttade skolan in i nybyggda lokaler, för att matcha det ökande antalet barn samt skolans utepedagogik. Den nya byggnaden är inspirerad av verksamhetens anda och identitet, och resultatet blev en ljus och flexibel skola – tack vare smart arkitektur av White Arkitekter och stora fönster från VELFAC.

tegelhagens-skola1.jpg

Dela sidan:
 

2013 gav Sollentuna kommun White Arkitekter i uppdrag att utföra en förstudie för Tegelhagens skola och förskola. Detta för att svara på frågan hur kommunen bäst kunde utveckla skolbyggnader som rymmer ett ökat antal barn och blir permanenta lösningar för ett varierat elevunderlag.

Kommunen kunde konstatera att skolan var strategiskt bra placerad, med fin natur precis utanför dörren, och att man hade en verksamhet med en stark och unik utepedagogik. Förstudien visade också att utemiljön tålde fler barn, men att byggnaden var för trång och tekniskt inte möjlig att bygga på eller till. Därför togs beslutet att bygga en ny skolbyggnad, där bland annat fönster från VELFAC nu hjälper till att skapa en kreativ lärmiljö.

Utepedagogik och kreativitet

Tillsammans med personal, ledning och kommun utformade White Arkitekter en skolbyggnad som samlar både förskola, skola och idrottshall under samma tak. Johanna Hallgren, ansvarig arkitekt hos White Arkitekter, berättar:

- De tidigare skollokalerna var väldigt anonyma, men skolgården var fin och unik. Skolpersonalen berättade för oss att de tyckte om att skapa tillsammans med barnen, och att de alltid försökte hitta kreativa sätt att följa barnens intressen och nyfikenhet. Det fick oss att inse att detta var en kreativ verksamhet, med innovativ personal. Det tog vi med oss när vi tittade på hur vi på bästa sätt kunde utforma en skolmiljö som matchade personalens pedagogik. Dessutom skulle byggnaden vara flexibel nog för att kunna anpassas beroende på elevunderlaget. Lösningen blev en rumsorganisation som såg likadan ut i förskolan som i skolan, där en varierad lärmiljö skapades genom att integrera utemiljön och ge liv till rum med olika karaktär.

Johanna Hallgren fortsätter:

- Vi skapade i huvudsak två typer av rum. Det första kallar vi mellanrum, vilket fungerar både som kommunikationsyta men även som lärmiljö. Här är det skolgården som flyttar in och karaktären är en tillåtande miljö med känslan av en ateljé eller verkstad, som uppmuntrar kreativt arbete. Den andra typen av rum är de så kallade boxarna, som bland annat innehåller klassrum, grupprum och administrativa ytor. Här är karaktären ombonad, en ”hemmakänsla”, med kulörta mattor, undertak med dolda installationer och stora fönster som för in dagsljus långt in i rummen.

Stora fönster med utsikt mot naturen

För att få in så mycket dagsljus som möjligt och för att skapa en enhetlig fasad, valde White Arkitekter fönster från VELFAC och deras serie VELFAC 200. Johanna Hallgren berättar:

- VELFAC fönster har väldigt slanka profiler trots stora dimensioner vilket passar byggnadens fasad bra. Detta särskilt eftersom både de öppningsbara och fasta fönsterpartierna har samma profiler. Sedan föll vi för träkarmarna. Det var riktigt fint att vi kunde få insidorna i lackat furu. Dessa fönster kom verkligen till rätta i klassrum och grupprum där kravet är högt på bra dagsljus. Min egen favorit är de fönster som vetter ut mot skogen, där får man in mycket ljus och grönska – något som är positivt för en hälsosam skolmiljö.

 

Fakta

Projekt/Läge: Nybyggnation vid Tegelhagens skola - en ny skola för ca 670 elever. Skogstorpsvägen 370, 191 39 Sollentuna.

Arkitekt: White Arkitekter

Byggherre: Sollentuna Kommun

Entreprenör: Boetten Bygg

Bilder: BaraBild / Anders Bobert