Exklusiva drömbostäder flödar av ljus och livfull stämning

Med människans naturliga rörelsemönster som ledtråd samt organiskt svängda kurvor och stora, ljusa fönsterpartier som designmässiga huvudgrepp, fokuserar Ross Arkitekter på exklusiva lyxbostäder med en livslängd på mer än 100 år.

Dela sidan:
 

Den extremt höga ambitionsnivån ställer särskilt stora krav på materialen, och därför samarbetar arkitektkontoret med bland andra fönstertillverkaren VELFAC om leverans av lågenergifönster, där allt från karmtjockleken till rutornas yta är noga anpassat efter det enskilda projektet.

När Villa Viken 2010 slog upp dörrarna som Ross Arkitekters då senaste, skräddarsydda lyxvilla på 235 m2 hade den en rad av arkitektkontorets designmässiga signaturer i högsätet - från de organiskt svängda kurvorna i planer och fasader till den vidsträckta användningen av stora, ljusa fönsterpartier. COO för Ross Arkitekter, Jan Öström, berättar om arkitektkontorets tillgång till extremt krävande projekt, som bland annat omfattar unika villor till flera internationellt kända sportstjärnor.

- De exklusiva husen utgår alltid från de människor som ska bo i dem, och designas med en livslängd på mer än 100 år. Formspråket är aldrig rakt eller kantigt, utan bygger på människors naturliga rörelsemönster, som är mer mjuka och kurviga. Husen får på så sätt en livfull, elegant och stämningsmättad atmosfär, där vi också lägger stor vikt vid funktionaliteten i inredningen och massor av dagsljus inomhus.

Badar i dagsljus hela vägen runt
Liksom hos Ross Arkitekters övriga lyxbostäder är Villa Viken uppförd med utgångspunkt från devisen: The sky is the limit. Genomgående används alltså enbart byggnadsmaterial i högsta kvalitet och samtliga lösningar är utförda med kraftigt fokus på detaljerna, hållbarheten och den avslutande finishen.

Det gäller inte minst för de omfattande fönsterpartierna, som på båda våningsplanen följer Villa Vikens fasader hela vägen runt, från golv till tak och får rummen att närmast bada i ljus. Effekten förstärks genom valet av vita ytor, både inomhus och utomhus. Jan Öström förklarar att det har ställt höga krav på VELFAC 200 lågenergifönstren, som specialanpassats efter projektet:

- Fönstren skulle harmoniera med resten av husets arkitektur, som ögonen i ett ansikte. Det handlade därför om att få fram rätt karmbredd i helt rätt material. För vissa projekt är det viktigt med nedtonade, smala och diskreta karmar, medan karmarna i andra projekt ska matcha en specifik historisk byggnadskultur. Våra projekt kräver därför att vi samarbetar med leverantörer som exempelvis VELFAC, som kan erbjuda en stor bredd på lösningar i högsta kvalitet. 

Ledande även om 10 år
En annan avgörande aspekt hos Villa Viken var att uppnå en tillräckligt stor fönsteryta och samtidigt upprätthålla de höga energikraven. Ross Arkitekter ville nämligen inte ersätta fönsteryta med väggyta för att uppnå bättre isolering. Därför har det haft stor betydelse att VELFAC 200 serien är utvecklad för lågenergibyggnader, som även om 10 år ska ligga i framkanten, vad gäller energi- och miljökrav. Här är det dessutom viktigt att VELFAC 200 serien är konstruerad så att fönstren efter avslutad användning kan delas upp i rena materialfraktioner, så att allt material kan återanvändas.

- Oavsett om man bygger exklusiva lyxbostäder eller vanliga enfamiljshus, betyder det otroligt mycket för det färdiga resultatet, liksom för byggprocessen, att man arbetar med material i tillräckligt hög kvalitet. Det finns en tendens inom byggbranschen, att fokusera mycket enögt på att det ska gå snabbt och bara billigt, men i det långa loppet betyder det mer för ekonomin, att husen blir hållbara för lång tid, och det säkerställs bäst genom att använda bra material från början, påpekar Jan Öström.