Optimera ditt projekt med vår rådgivning

Vi kan hjälpa dig med att optimera din projektering, så att du garderar dig mot risken för budgetöverskridanden, tidkrävande rättelser och ineffektiva processer på byggarbetsplatsen.

VELFAC rådgivning projektering

Oavsett om du projekterar ett nytt offentligt bygge eller renovering av hyresrätter, så kan du spara värdefulla resurser på att optimera dina försterlösningar redan från början.

Optimala lösningar inom budgetramen
Vi ger dig råd om de möjligheter och lösningar som du rent faktiskt behöver, i förhållande till både projektkrav, designmässiga önskemål och budgetram. Det innebär att vi även befattar oss med relevanta frågeställningar i god tid innan du ska ta ditt slutgiltiga beslut omkring vilka fönster du ska välja.

Du kan t.ex. använda oss för att få kollat ditt anbudsmaterial, så att vi säkrar att de beskrivna fönsterlösningarna är både nödvändiga och tillräckliga i förhållande till ditt specifika projekt.

Här kan vi bland annat ge dig råd om de alternativ som är relevanta att överväga för dig, och som kan göra det lättare se till att önskemål om design, funktionskrav och ekonomi uppfylls. Detta är speciellt viktigt när du arbetar med komplexa byggprojekt, där det kan finnas många lösningar som matchar dina krav och önskemål – alla med sina fördelar i förhållande till att uppnå ett optimalt resultat.

På VELFAC gör vi det enkelt för dig att hitta de dokument du behöver i samband med projekteringen såsom 3D BIM-objekt och tekniska beskrivningar.

Lysnet 3D illustration

Gör processen - och leveransen - så smidig som möjligt
Du kan även använda dig av vår rådgivning när det gäller att få optimerat själva leveransen av fönster på byggarbetsplatsen, så att fönsterna levereras i den ordningsföljd och på de tidpunkter som passar bäst i förhållande till arbetsprocesserna. Detta gör planeringen lättare för dig, eftersom vi i samråd kan säkra en smidig och flexibel leverans, där det har tagits hänsyn till de konkreta omständigheterna på byggarbetsplatsen.

 

 

Se till att det blir rätt redan från början

Vi står alltid till tjänst och kommer gärna förbi på arkitektkontoret och berättar om vilka möjligheter som finns när du ska optimera din planering av fönster inför nästa projekt.