Vad gör VELFAC för miljön?

Miljömässigt är råmaterialen till VELFAC fönsterproduktion valda med omtanke: Aluminium är en återanvändbar metall och 2/3 av aluminiumet som används i VELFAC produkter är producerat med förnybar energi, och ca. 40 % kommer från återvunna källor. Trä är en förnyelsebar resurs som kan återanvändas löpande och med stor hänsyn till miljön. Vi använder nordeuropeiskt FSC®-certifierat trä i våra produkter.

Valet av hållbara material som enkelt kan återvinnas är ett ypperligt sätt att tänka in framtiden i projektet. Det säkerställer att den miljömässiga påverkan blir så liten som möjligt. Hos VELFAC använder vi FSC®-certifierat trä. Vi kan därmed garantera att virket som ingår i vår produktion kommer från hållbart odlad skog. 


Återvinningsbara och miljövänliga fönster

Titta på denna video som visar hur enkelt ett VELFAC 200 ENERGY fönster kan demonteras till rena materialfraktioner. Ända upp emot 93% av fönstrets beståndsdelar kan återvinnas. Det finns en mindre restgrupp av material som antingen inte går att återanvända, eller endast i begränsad omfattning. Dessa restmaterial ingår bland annat i limmet och i ytbehandlingen som används på karmen och beslagen.

Läs mer om VELFAC hållbarhet på VELFAC.se/csr