Hållbarhet i dina projekt?

Undgå att använda onödig tid på insamlande av miljödokumentation, när du projekterar. Vår 360 graders rådgivning ser till att du får en enklare och mer effektiv process redan när du påbörjar projektet.

VELFAC rådgivning hållbarhet

Höga miljökrav betyder även höga krav till dokumentation av dina byggmaterial, vilket snabbt kan bli tidskrävande om du själv ska skaffa all relevant information.

Med VELFAC 360 graders rådgivning säkrar du att du redan från början får full klarhet i den dokumentation om hållbarhet, som du ska använda. Tack vare detta uppnår du en smidigare process med mindre risk för förseningar.

Vi fyller i dokumentationen åt dig
Vi kan till exempel fylla i dokumentationen för fönsternas hållbarhet åt dig, så att du själv slipper att använda tid på att dokumentera din fönsterlösning. Det minimerar även risken för att det plötsligt saknas viktiga upplysningar, som kan orsaka förseningar i processen på vägen mot ett godkänt och lyckat resultat. Dessutom gör vi den samlade dokumentationen tillgänglig för dig i ett enkelt format, som gör det lättare för dig att få överblick över innehållet.

> Läs här hur VELFAC kunna leva upp till de höga miljökraven på Sveriges mest energieffektiva skola.

Att ta hänsyn till miljön väger tungt hos VELFAC
Det är vår ambition att våra fönster ska utvecklas och användas så att de är till största möjliga nytta för människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Se här vad VELFAC gör för miljön.

 

Visste du ikonVisste du, att...
vi använder FSC-certifierat trä i våra produkter? Vi kan därför garantera att det trä som ingår i vår produktion kommer från hållbart skogsbruk.
 

 

Vilka kriterier är relevanta i ditt projekt?

Vi kan hjälpa dig med att klargöra vilka miljökrav, som är relevanta för dig när det gäller de fönster och dörrar, som ingår i ditt projekt. Tack vare detta blir det lättare för dig att orientera dig och du kan snabbt få reda på vilka specifika detaljer som är bra att lägga extra vikt vid. Låt oss hjälpa dig med att säkra att ditt projekt uppfyller de nödvändiga hållbarhetskraven.