Bra inomhusklimat med låg u-värde fönster

Fönstren betyder ganska mycket för värmeräkningen, eftersom ca. en tredjedel av värmeenergin i en byggnad kan försvinna ut genom fönster. Särskilt i byggnader med många fönster eller stora fönsterpartier från golv till tak har fönstrens u-värde stor betydning.

Bra inomhusklimat med låg u-värde

Isoleringen i fönstret anges av u-värdet
Ett fönsters isoleringsförmåga och energieffektivitet kallas för u-värde och anges i W/(m²K). Fönstrets U-värde informerar dig om hur väl isolerat fönstret är:

  • Ett fönster med lågt U-värde släpper ut mindre värme än ett med ett högt u-värde. Alltså: Ju lägre u-värde, desto bättre fönster.
  • Det är hela fönsterkonstruktionens u-värde, som är viktigt – inte för enbart glaset. Karm, båge och beslag är kritiska punkter som också måste ha bra isoleringsförmåga. Monterar du t.ex. moderna isolerglas i en gammal karmkonstruktion, kan du ändå få ett u-värde på upp till 2,0 - medan nya 3-glas energifönster i en modern karmkonstruktion ger ett u-värde på ca 0,8.
  • Ett bra energifönster bör ligga klart under 1,0 W/m2.K. Våra serier VELFAC 200 ENERGY, VELFAC Classic och VELFAC Ribo har alla en U-värde på 0,8 W/m2.K. Värden gäller för fönster i den europeiska standardstorleken B 1230 x H 1480 mm.

Energimärkning, eller EQ-märkning, av fönster är ett ackrediterad certifieringsorgan som initierades av Energimyndigheten i 2006. VELFAC är en godkänd EQ fönster tillverkar.

På EQ Fönsters hemsida kan du läsa mycket mer om fönsters energiprestanda

Energieffektiva fönster och kondens
Fönster med låga u-värden kallas för energieffektiva fönster. Energieffektiva fönster minskar risken för kondensbildning på fönstrens insida. Invändig kondens(imma) uppstår, när varm inneluft träffar kallt glas. Kondens kan bero på att fönstret isolerar dåligt, men förekommer oftast vid en hög luftfuktighet kombinerat med otillräcklig ventilation. 

Det är en annan sak med utvändig kondens. Denna kondens uppstår när den omgivande luftens temperatur är högre än temperaturen på den yttre glasrutan. Vanligtvis uppträder utvändig kondens på fönster med U värde från 1,1 och nedåt - och är egentligen bara ett tecken på att glaset isolerar bra.

Energieffektiva fönster

Läs mer om kondens på fönster på EQ Fönsters hemsida