Bra inomhusklimat med låg u-värde fönster

Fönstren betyder ganska mycket för värmeräkningen, eftersom ca. en tredjedel av värmeenergin i en byggnad kan försvinna ut genom fönster. Särskilt i byggnader med många fönster eller stora fönsterpartier från golv till tak har fönstrens u-värde stor betydning.

Bra inomhusklimat med låg u-värde

Isoleringen i fönstret anges av u-värdet
Ett fönsters isoleringsförmåga och energieffektivitet kallas för u-värde och anges i W/(m²K). Fönstrets U-värde informerar dig om hur väl isolerat fönstret är:

  • Ett fönster med lågt U-värde släpper ut mindre värme än ett med ett högt u-värde. Alltså: Ju lägre u-värde, desto bättre fönster.
  • Det är hela fönsterkonstruktionens u-värde, som är viktigt – inte för enbart glaset. Karm, båge och beslag är kritiska punkter som också måste ha bra isoleringsförmåga. Monterar du t.ex. moderna isolerglas i en gammal karmkonstruktion, kan du ändå få ett u-värde på upp till 2,0 - medan nya 3-glas energifönster i en modern karmkonstruktion ger ett u-värde på ca 0,8.
  • Ett bra energifönster bör ligga klart under 1,0 W/m2.K. Våra serier VELFAC 200 ENERGY, VELFAC Classic och VELFAC Ribo har alla en U-värde på 0,8 W/m2.K. Värden gäller för fönster i den europeiska standardstorleken B 1230 x H 1480 mm.

Energimärkning, eller EQ-märkning, av fönster är ett ackrediterad certifieringsorgan som initierades av Energimyndigheten i 2006. VELFAC är en godkänd EQ fönster tillverkar.

På EQ Fönsters hemsida kan du läsa mycket mer om fönsters energiprestanda


Vanliga frågor

Vad är U-värde?

+

U-värde är en märkning för hur värmetätt och isolerat ett fönster är. U-värdet anges på varje fönster enligt enheten W/m2.K (watt per kvadratmeter och kelvin). Ju lägre det u-värdet är, desto mer isolerat är det. Om fönstret har ett u-värde som är 1,2 eller lägre klassas det som ett energifönster.

Vad är ett bra U-värde på fönster?

+

Ett bra U-värde på ett fönster är 0,9 eller lägre. Då har fönstret Energiklass A.

Vad är U-värdet för fönster från VELFAC?

+

Alla fönster från VELFAC i 3-glas har ett U-värde på 0,8 och är därmed i Energiklass A.

VELFAC fönsterprodukter är energimärkta och vi är medlem av föreningen för energisnåla fönster: EQ Fönster.