Sekelskifteshus

Har du ett hus i klassisk stil? Grattis! Klassiska hus med spröjsade fönster och snickarglädje skapar direkt en känsla av äkta svensk idyll.

sekelskifteshus.jpg

Fönsterbyte i sekelskifteshus

Vid byte av fönster på äldre hus skall man vara mycket rädd om den gammeldags charm som huset har och undvika att ändra på den ursprungliga fönsterformen. Att välja rätt fönster i gammal stil betyder mycket för helhetsintrycket:

  • Respektera i så stor utsträckning som möjligt spröjs- och postindelning. Ersätt t ex aldrig ett 4-lufts fönster som har sidohängda bågar med ett vändbart 1-luftsfönster med spröjs.
  • Behåll eller återskapa den ursprungliga fönsterindelningen avseende vågräta och lodräta poster. Om ett mer enkelt uttryck önskas, utforma då fönsterpartier helt enkelt med två sidohängda bågar utan spröjs.
  • För att få vackra fönster, som stöder den romantiska stilen, måste fönstret ha smala utanpåliggande spröjs (också kallad energispröjs) med äkta kittfals.

Vi rekommenderar följande fönster för ett sekelskifteshus och andra klassiska villor: