Nybygge

Idag byggs det nya villor i alla möjliga stilarter. Det är en tendens till att villor i allt större utsträckning matchar byggherrens individuella behov och smak och därav är stilen på nybyggnation mycket varierad. De två huvudtendenserna är 1. Den funktionella villan med platt eller enkelt tak och raka linjer, med referens till modernismens byggnationer och 2. Den romantiska villan med spröjsade fönster och sadeltak, med referens till den klassiska villan.

nybygge.jpg

Välja rätt fönster i en modern villa

Om du skal bygga nytt hus, har du helt fritt val på fönsternas form, storlek och placering. Eftersom fönsterna skapar upplevelsen av hela huset gäller det alltså att tänka till då husets ögon planeras:

  • Tänk på energioptimering genom att välja energisnåla fönster och placera dem rätt i förhållande till dagsljusinsläpp och värmeinstrålning.
  • Var uppmärksam på vilken stil och vilket uttryck som är karakteristiskt för huset och välj fönster som understryker den stilen.

Vi rekommenderar följande fönster för en nybyggnation: