Funkishus

Funktionalismen slog i Sverige igenom som en minimalistisk stil i samband med Stockholmsutställningen 1930. Karaktäristiskt för ett funkishus är förutom de räta linjerna också att taket endast har ett takfall samt stora fönsterpartier, som är utan spröjs och asymmetriskt placerade, ofta i hörn.

funkishus.jpg

Fönsterbyte i funkishus

Vid byte på fönster i funkishus bör man utnyttja fördelarna ved de stora fönsterpartier, som ger husen ljus och luft:

  • Bevara den skarpa stilen genom att välja fönster med smala bågprofiler, som skapar en ren stil både ut- och invändigt
  • Var trogen de karakteristiska hörnfönsterna genom att välja fönsterpartier med så smal karmprofil som möjligt, vilket ger en friare utsikt
  • Undvik mycket kraftiga fönsterbågar och ny spröjsindelning, som ej harmonierar med husets enkla linjer

Vi rekommenderar följande fönster för ett funkishus: