Byta fönster med rotavdrag

Det behöver inte vara dyrt att byta fönster. Med ROTavdrag kan du faktiskt spara en hel del pengar när du byter fönster. Ordningen innebär att du kan söka skattereduktion för 50 % av arbetskostnaden.

Att byta fönster är en god investering som avsevärt kan förhöja värdet på ditt hus, sommarstuga eller tillbyggnad.  Din bostad är kanske i behov av en ansiktslyftning om dina fönster har många år på nacken – eller du kanske skulle vilja sänka värmeförbrukningen med hjälp av VELFAC energifönster? 

VELFACs trä/alu fönster kräver ett minimum av underhåll och de finns i två olika serier; en för klassiska hus och en annan för moderna byggnader. Genom detta kan stilen på ditt hus bevaras och snarare framhävas än förringas. 

Utnyttja rot-avdraget när du byter fönster 

Det behöver inte vara dyrt att byta fönster, om du utnyttjar ROT-avdraget kan du faktiskt spara en hel del pengar när du byter fönster. ROTavdrag ordningen innebär att du kan söka skattereduktion för 50 % av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr per person per år. Är ni två delägare blir de totala avdragsmöjligheterna 100 000 kr per år.

Gå igenom ROTavdrag detaljerna med din snickare eller läs mer om gällande regler påwww.skatteverket.se 

ROT-avdraget omfattar reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad av:

  • Egen bostad
  • Fritidshus
  • Föräldrars bostad (förutsatt att du helt eller delvis äger den bostad dina föräldrar bor i) 

Goda skäl att byta fönster till VELFAC

  • Underhållsfria fonster -  trä/alu konstruktion eller kompositfönster 
  • Smala fönsterbågar med ett enastående ljusinsläpp
  • Estetiskt snygga lösningar för både klassiska och moderna byggnader 
  • Reduktion av värmeförbrukning med energifönster 
  • Monteringssätt som är speciellt anpassad för svensk byggtradition 
  • Alla fönster enligt önskemål 
  • ROTavdrag på upp till 50 000 kr per person och år