Fönstrets fackuttryck

Det här med fönster kan vara en hel vetenskap. Så är du inte en fönsterexpert, kan du ty dig till stöd här.

Härunder visas placeringen av de olika delarna på ett fönster, med de fackuttryck som vi använder om våra fönster och fönsterlösningar.

Har du behov av mer information, kan du alltid kontakta oss.