Energimärkta fönster

Energimärkta fönster är energisnåla och gynnar både miljön och ekonomi. Energimyndigheten tog i 2006 initiativet till att energimärka fönster för att öka andelen energieffektiva fönster i bostäder.

eq-logo-energimarkt-fonster.jpg

EQ Fönster Energimärkning

Som fönstertillverkare ser VELFAC att det är viktigt att sträva efter att producera energifönster som har ett lågt U-värde och även passar till lågenergihus. VELFAC tar ett stort ansvar för våra fönsters miljöpåverkan och som ett led i detta har vi energimärkning av våra fönster. Energimärkningen är ett tydligt och lättförståeligt sätt att jämföra fönsters påverkan på energiförbrukningen. För att få igenkänningsfaktorn ser energimärkningen ut som den på vitvaror etc.

Etiketten från EQ fönster är bevis på att fönstret är provat och produkten är verifierad av ett opartiskt testinstitut. Energimyndigheten förser de fönstertillverkare som är anslutna till energimärkningssystemet med energimärket efter att ha låtit kontrollera uppgifterna genom provningar och beräkningar. Därför kan du lita på att informationen som du läser är korrekt.

Läs mer om energimärkta fönster på www.energifonster.nu

VELFAC är i framkant för bättre miljö- och energilösningar

Våra fönster och dörrar uppfyller högt ställda krav på miljöanpassning, kvalitet och energieffektivitet. Se våra certifieringar