Så slipper du kondens vid tilläggsisolering, fönsterbyten och fasadrenovering

Om du gör energiförbättringar som till exempel tilläggsisolering och/eller byter ut de gamla fönstrena, blir din bostad plötsligt mycket tätare än tidigare. Det är bra för värmeväxlingen men kan vara dåligt för inomhusklimatet. För att bli nöjd med resultatet av förbättringarna bör du överväga följande:

1. Tillräckligt bra grundventilation och inomhusklimat: Är luftväxlingen tillräcklig eller bör man sätta in fler vädringsventiler, imkanaler, mekanisk ventilation eller liknande?

Tillräcklig ventilation är avgörande för ett sunt inomhusklimat för det handlar om att hålla luftfuktigheten på högst 45 % under vinterhalvåret. (Källa: Inomhusklimatboken, SBI och Energiekonomi i byggnader).

Vid en relativ luftfuktighet på högst 45 % har mögel, damm, bakterier, virus med mera svårt att utvecklas – det syns också i figuren till höger. Det är bra för hälsan och har samtidigt den positiva sidoeffekten att risken för kondens minimeras.

Om du är tveksam, kan du be en expert på inomhusklimat att undersöka om den befintliga ventilationen kan ge rätt luftväxling. Enligt Byggreglementet ska vädringen ske ½ gång i timmen vid en rumshöjd på 2, 5 m. Det motsvarar en tillförsel av utomhusluft på 21 liter/minut per kvadratmeter golvyta – eller att all luft i bostaden ska bytas ut under två timmar – det är en teknisk förklaring men det är faktiskt ganska mycket.

2. Fönster: Stora fönster, avdelningar med energispröjsar samt smala fönsternischer eller värmeelement under fönstren, minskar risken för kondensbildning. Med små fönster, fönster med genomgående spröjsar samt djupa fönsternischer utan värmekälla direkt under fönstren ökar risken för kondensbildning.

Se till att ha många fönster som kan öppnas så att du kan vädra ordentligt.