Fakta om imma

Det bildas imma eller kondens på fönsterrutan när varm, fuktig inomhusluft kyls ner mot den kalla rutan och det bildas vattendroppar, som sätter sig på rutan. Imman försvinner eller minskar om man vädrar ordentligt, håller den relativa luftfuktigheten i rummet nere och ser till att det är rätt temperaturer i bostaden. Då får man ett bättre inomhusklimat och en sundare livsföring inomhus, där vi skandinaver tillbringar 90 % av vår tid.

Dåligt inomhusklimat
Färska undersökningar från Danmarks Tekniska Universitet, DTU, visar att vi generellt sett har ett dåligt inomhusklimat i våra bostäder, och då speciellt i badrummet. ”Vi har just undersökt hur bra ventilationen var i 500 barnkammare. Och det visade sig att 57 procent av dem vi undersökte hade för dålig ventilation, säger Geo Clausen på DTU. 

Det är ingen överraskning för någon att det är viktigt att vädra i sin bostad eller på arbetsplatsen. Men alla känner kanske inte till hur mycket man egentligen ska vädra för att vara säker på att få ett sunt inomhusklimat. Ett standardhushåll med två vuxna och två barn producerar lika mycket som en 10-litersspann av fukt eller vatten om dagen. Tillsammans med andra föroreningar måste den fukten avlägsnas från bostaden varje dag med hjälp av ventilation/vädring.

Byggreglerna föreskriver en luftväxling på minst en halv gång i timmen för ett hus, vilket är det samma som att luften i huset ska bytas helt minst varannan timme.

Så mycket ska du vädra ut
Rekommendationen från en av Danmarks ledande experter, seniorforskaren Lars Gunnarsen från Statens Byggforsningsinstitut, SBI, säger att man ska vädra två-tre gånger om dagen och förutom det behövs det vädras i samband med aktiviteter som kan försämra luftkvaliteten, till exempel om man har haft gäster, lagat mat, dammsugit eller torkat kläder inomhus. Om du vädrar efter de gällande reglerna och normerna minimerer du risken för kondens. Om det ändå sker så kan det bero på andra problem med ditt inomhusklimat och som en expert behöver kontrollera.

Goda råd
Med utgångspunkt från SBIs och DTUs studier av inomhusklimatet i danska hus samt en rad olika undersökningar av kondensskadade bostäder som VELFAC har genomfört tillsammans med Aalborgs Universitet, har vi tagit fram en rad goda råd, som kan hjälpa dig när du får problem med inomhusklimatet och därmed kan minska kondensen på fönsterrutorna.

Läs mer om goda råd för ett bättre inomhusklimat

Om du ska bygga nytt eller renovera kan du hämta mera bakgrundsinformation om hur du får ett sunt inomhusklimat:

Du ska bygga nytt eller bygga till
Du ska tilläggsisolera, byta fönster eller fasadrenovera