Mönsterföretag

VELFAC har en solid värdegrund. För mer än 40 år sedan formulerade civilingenjör Villum Kann Rasmussen, grundläggaren av VKR Gruppen, en målsättning om att endast sysselsätta sig med "mönsterverksamheter". Ännu idag står mönsterverksamhetsmålsättningen som en inspirerande ledtråd för ledare och medarbetare hos oss.

"En verksamhet som arbetar med samhällsnyttiga produkter och behandlar sina kunder, leverantörer, medarbetare av alla kategorier och intressenter bättre än de flesta andra verksamheter. En mönsterverksamhet intjänar ett överskott, som kan finansiera tillväxt och bevara ett ekonomiskt oberoende."

Villum Kann Rasmussen, 1965

Inspirerande ledtråd
Även om det är mer än 50 år sedan, står mönsterverksamhetsmålsättningen kvar än idag som en inspirerande ledtråd för ledning och medarbetare på VELFAC.

Att vara en mönsterverksamhet innebär för oss att vi ska vara ett företag som andra företag jämför sig med eller härmar. På VELFAC är vi dedikerade till att skapa samhällsnyttiga produkter som ger utsikt, dagsljus och frisk luft till människor och som samtidigt minskar behovet av energi för uppvärmning, belysning och mekanisk ventilation.

Vi arbetar ständigt med att optimera alla skeden av våra produkters livscykel och med en lång rad fokuserade satsningar vill vi sätta vår tydliga prägel på den gemensamma ansträngningen för en hållbar utveckling.

Villum Kann Rasmussen
Byggnadsingenjör Villum Kann Rasmussen var en innovativ uppfinnare och entreprenör. Han förblev djupt engagerad i produktutveckling under hela sin karriär och arbetade med en lång rad uppfinningar som skulle kunna förse byggnader med dagsljus och frisk luft.

Under sin karriär tog Villum Kann Rasmussen 55 patent och nio mönsterskydd och lade därmed grunden för den innovationskultur som fortfarande råder inom VKR Gruppen. Det allra första patentet var det mycket kända pivotgångjärnet som gjorde det möjligt att putsa fönstrets utsida inifrån och enkelt lyfta av fönstret.

Villum Kann Rasmussen grundade flera allmännyttiga stiftelser. År 1971 upprättades Villum Kann Rasmussen Fonden och tio år senare Velux Fonden. Båda fonderna stöder sociala ändamål.

Vision, mission och kärnvärden
Utöver vår målsättning om att vara en mönsterverksamhet har VELFAC en vision, en mission och en rad kärnvärden, vilka är djupt förankrade i verksamheten, ledningen och medarbetarna. 

VELFAC vision
Det är vår vision att ge liv, ljus och luft till människor. 

VELFAC mission
Vi vill kvalificera oss som våra kunders förstahandsval när det gäller fönster. 

VELFAC kärnvärden

  • Engagemang och uthållighet
  • Kvalitet och framåtanda
  • Mod och omtanke
  • Ansvar och respekt