certifikat

Vi upprätthåller ett mycket omfattande certifieringsprogram för att säkra att våra fönster och dörrar lever upp till dom europeiska EN-standarderna samt de svenska godkännandena på fönsterområdet.VELFAC har produkter som hjälper kunden att nå goda värden vid miljöcertifiering av byggnader enligt de vanligaste certifieringssystemen, exempelvis Byggvarubedömningen, BREEAM och Miljöbyggnad. Systemen värderar miljöaspekter på olika sätt. Här ger vi en kort beskrivning av några av de bedömningssystem och certifikat där våra produkter spelar en viktig roll.

 

 

Byggvarubedömningen
Logo byggvarubedömningenVi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och social hållbarhet. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

VELFAC 200 Energy fönster är bedömda av Byggvarubedömningen och har fått bedömningen ”Accepteras”.

 

 

Miljöbyggnad & BREEAM
Logo MiljöbyggnadMiljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva och arbeta i. Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council. Miljöcertifieringen av byggnader utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.

VELFAC 200 Energy är bedömd jf. Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion och har fått bedömningen ”Guld” (Material - Utfasning av farliga ämnen).

 

 

Energimärkning
Logo EnergimärkningEnergimärkningen bygger på ett frivilligt märkningssystem som förvaltas av EQ Fönster. Fönstrets redovisade U-värde samt luftläckage avgör vilken energiklass fönstret har. Eftersom syftet med energimärkningen är att konsumenten snabbt skal kunna jämföra fönster från olika tillverkare redovisas U-värdet utifrån en standardiserad storlek. Måtten som förekommer i den europeiska produktstandarden är 1230 x 1480 mm. Ett bra energifönster bör ligga klart under 1,0 W/m2.K.

VELFAC 200 ENERGY är C-märkt med en Uw-värde på 0,8 W/m2.K

 

 

CE-märkning 
Logo CE-märkningCE-märkning av fönster är ett villkor för att få marknadsföras i ett EU-land. CE-märkningen för fönster och dörrar är beskriven i produktstandarden 14351-1 och är en gemensam EU-standard.
Se VELFAC prestandadeklararationer här

 

 

Märkning för inomhusklimat
Logo Indeklima mærketVELFAC fönster uppfyller alla krav för ett sunt inomhusklimat. Vi är medlemmar av Dansk Indeklima Mærkning, en frivillig märkningsordning som har målet att förbättra inomhusklimatet genom att:

  • ge producenterna ett redskap för att utveckla produkter, som tar större hänsyn till inomhusklimatet
  • ge användarna ett redskap för att välja de produkter, som tar hänsyn till inomhusklimatet
  • ge alla ett redskap för att bättre förstå, hur produkter påverkar inomhusklimatet 

FSC®
Logo FSCFSC®-certifieringen visar att VELFAC lever upp till dom högsta sociala och ekonomiska standarderna på marknadenför köp och användning av träprodukter. FSC är en internationell oberoende non-profit organisation, dedikerad att främja världens skogsbruk på ett ansvarsfullt sätt. FSC stödjs av NGO’er, bland annat WWF, Världsnaturfonden och Greenpeace.

 

 

Logo Secured by DesignSecured by Design
Hos VELFAC testar vi löpande våra fönster och det sker en kontinuerlig utveckling. Det gäller naturligtvis även i förhållande till inbrottssäkerhet. I England finns det mycket väldokumenterade anvisningar gällande inbrottssäkerhet i form av anvisningen PAS 24. VELFAC har valt att testa sina fönster enligt PAS 24 och är i det sammanhanget Secured By Design-certifierade.

 

 

SS/EN ISO 9001: 2000
Hos VELFAC har vi certifierat vår kvalitetsstyrning i enlighet med kraven i ISO 9001 och vår miljöledning i enlighet med ISO 14001.

 

 

Här har vi samlat certifikaten för vår fönstersystem: 

Certifikaten för VELFAC 200 ENERGY
Certifikaten för VELFAC Edge
Certifikaten för VELFAC Classic
Certifikaten för VELFAC Ribo