Återvinning av material

Design som gör skillnad. Vi tror på vikten av att undvika deponering och onödigt slöseri med värdefulla resurser i samband med våra produkters livscykel.

Till exempel består vår produktserie VELFAC 200 till 93 procent av återanvändbara komponenter tillverkade av naturliga material. Samtidigt är produkterna utformade så att de enkelt kan plockas isär till delar som kan behandlas som separata och rena materialfraktioner.
På så sätt kan den allra största delen av materialen i produkterna få en livscykel, där de efter avslutad livslängd kan återanvändas till exempelvis nya byggmaterial. Vi arbetar kontinuerligt för en långsiktig återcirkulation av resurserna och ökar därför löpande andelen återvinnbart material i våra produkter.

Se hur enkelt ett VELFAC 200 ENERGY fönster kan demonteras till rena materialfraktioner:

 

Trä, aluminium och glas

Dessa är bara några av komponenterna i fönster från VELFAC. Hos VELFAC arbetar vi fortlöpande med materialen i våra fönster för att säkerställa bästa möjliga resultat. Läs mer om fönstrens olika komponenter i menyn till vänster.