Fönster som är bra för människor, miljö och ekonomi

Hos VELFAC är det vår ambition att våra fönster ska utvecklas och användas så att de är till största möjliga nytta för människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Flicka håller ett snitt av ett fönster

Vi levererar fönster som sätter standarden när det gäller dagsljusoptimering, utsikt, frisk luft och energieffektivitet. Detta är viktiga parametrar för människors hälsa, utveckling och komfort och bidrar till att göra fönstret till en av de mest hållbara byggnadskomponenterna.

Vi arbetar ständigt med att utveckla nya lösningar som utnyttjar dagsljuset optimalt och bidrar till att skapa ett hälsosamt inomhusklimat. Samtidigt spelar användarvänligheten en viktig roll i vår produktutveckling.   

Se hur enkelt ett VELFAC 200 ENERGY fönster kan demonteras till rena materialfraktioner: