Fönster som är bra för människor och miljö

Hos VELFAC är det vår ambition att våra fönster ska utvecklas och användas så att de är till största möjliga nytta för människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

kvalitet-och-miljo.jpg

Vi levererar fönster som sätter standarden när det gäller dagsljusoptimering, utsikt, frisk luft och energieffektivitet. Detta är viktiga parametrar för människors hälsa, utveckling och komfort och bidrar till att göra fönstret till en av de mest hållbara byggnadskomponenterna.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett högaktuellt ämne som får allt mer uppmärksamhet i byggbranschen och kräver mer och mer av byggnadsaktörerna. Vid VELFAC tar vi hållbarhet på allvar och arbetar ständigt och målmedvetet för att främja hållbar konstruktion. Visste du till exempel att:

  • Ett VELFAC 200 fönster kan efter avslutad livslängd demonteras och hela 93% av fönstret kan återanvändas. Se videon och mer om återvinning av material här
  • Vi använder FSC-certifierat trä i våra produkter.  Läs mer om våra certifikat
  • Vi tester våra fönster och dörrar för att säkerställa hållbarhet och lång livslängd. Därför öppnar och stänger vi fönstren 20.000 gånger och dörrarna 50.000 gånger, när vi testar. Under varje fönsterserie hittar du information om test och dokumentation.
  • Våra fönster har en livslängd på upp till 50 år om de underhålls ordentligt. Vi bidrar därigenom till att minska omsättningshastigheten för byggmaterial i byggbranschen och därmed minska byggnadens avtryck på miljön.

Vill du veta mer?
Om du behöver mer information om vårt arbete med hållbarhet eller konkret dokumentation i samband med certifiering, är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig vidare och tillhandahåller den information du behöver.