PROJEKTERING MED DAGSLJUS

Särskilt de rum vi arbetar i, bor i och uppehåller oss i måste ha tillfredsställande ljus, utan att det medför onödig värmebelastning. Användningen av fönstren har stor betydelse för att uppnå den rätta balansen mellan så mycket dagsljus som möjligt och ett bra inomhusklimat utan överhettning.

Visuellt Hero.png

Klimatskärmen påverkar upp emot 90 % av en byggnads totala energiförbrukning. Samtidigt uppehåller vi oss inomhus i genomsnitt ca 90 % av våra liv. Därför är byggnadens förmåga att både minska energiförbrukningen och säkerställa ett bra inomhusklimat avgörande.

Arkitektens verktyg för att optimera inomhusklimatet


För in dagsljuset i bostaden

  • Stor fönsterareal på 25 - 40 % av golvarealen

  • Störst fönsterareal över brösthöjd

  • Ljusa karmar och sneda mellanrum reflekterar ljuset bäst

Utnyttja fönstrets riktning och skapa fri utsikt

  • Få in dagsljus från alla väderstreck och gärna från högt placerade fönster

  • Undvik att placera rammellanstycke och spröjs i synfältet

Använd solavskärmning för att undvika bländning

  • Välj solavskärmning som ger möjlighet att se ut

Dagsljustillförsel och energitillförsel är bland fönstrets viktigaste funktioner. Ju högre glasandelen i det enskilda fönstret är, desto mer ljusinfall och energitillskott uppnår man. Glasandelen är ett uttryck för hur stor del av fönstrets totala areal som utgörs av glas i förhållande till karm och ramar. VELFAC-fönster har allmänt sett en mycket smal karm/ram-konstruktion och en hög glasandel, som just därför bidrar väsentligt till ökat ljusinfall. Fönstrens form, storlek och placering i fasaden har samtidigt stor betydelse för dagsljusets fördelning i rummet.

För ytterligare information se:

Så här kommer du vidare

Se hur rutorna kan hjälpa dig att uppnå helt rätt energiram för ditt byggprojekt.

Ladda ner teknisk flyerDu är välkommen att kontakta VELFAC projektförsäljning för sparring till ditt projekt.

Se också

SE termisk.png
SE atmosfäriskt.png
SE akustiskt.png