Skriv ut

VELFAC SOUND - Ljuddämpande fönster

Buller utifrån kan vara mycket irriterande. Vid sådana fall kan fönster som reducerar buller avsevärt förbättra inomhusmiljön.

Ett VELFAC 200 ENERGY fönster med standardruta har en ljuddämpande effekt (Rw) på 33dB. Genom att använda olika glastyper och öka djupet på avståndsprofilen kan den ljuddämpande effekten (Rw) höjas till 43dB. Med hjälp av ett innerfönster kan man uppnå en ljudreduktion på hela 50dB.

Nedanstående tabell visar energivärdena för utvalda ljuddämpande glas monterade i ett VELFAC 200 fönster (B×H=1230×1480) i enlighet med teststorleken angiven i EN ISO 717-1.

OBS!

Här hittar mer information om Ljudreduktion med VELFAC 200 ENERGY fönstersystemet under Testinformation.

Typiska SOUND-glas, VELFAC 200 ENERGY

+

Förklaring av energivärdena

+