Patriciervillor

Karakteristiskt
Patriciervillor från 1900-talets första häft präglas av ett gediget hantverk. Patriciervillor har oftast ljust putsade fasader, i södra Sverige ibland med murad fasad. Fönstren är höga och delas in som 4- eller 6- luftsfönster. Horisontellt delas fönstret oftast i 3/4-dels eller 2/3 dels punkten. Ytterligare spröjsindelning förekommer ibland. Till skillnad mot de murade villorna framhävs putsade patriciervillor ofta med mer eleganta och romantiska drag.  

Goda råd
Behåll eller återskapa den ursprungliga fönsterindelningen avseende horsisontella och vertikala poster. Om ett mer enkelt uttryck önskas, utforma då fönsterpartier helt enkelt med två sidohängda bågar utan spröjs. 

Undvik
Undvik att ändra på den ursprungliga fönsterformen. Respektera i så stor utsträckning som möjligt spröjs- och postindelning. Ersätt t ex aldrig ett 4-lufts fönster som har sidohängda bågar med ett vändbart 1-luftsfönster med spröjs.