Nybyggnation

Karakteristiskt

Idag byggs det nya villor i alla möjliga stilarter. Det är en tendens till att villor i allt större utsträckning matchar byggherrens individuella behov och smak och därav är stilen på nybyggnation mycket varierad. Samtidigt är det mycket fokus på energioptimering genom att placera fönster rätt i förhållande till dagsljusinsläpp och värmeinstrålning.

De två huvudtendenserna är den funktionella villan med platt eller enkelt tak och raka linjer med referens till modernismens byggnationer. Den andra tendensen är den romantiska villan med spröjsade fönster och sadeltak, med referens till den klassiska villan.

Goda råd
Var uppmärksam på vilken stil och vilket uttryck som är karakteristiskt för huset och välj fönster som understryker den stilen. Var uppmärksam på möjligheterna att påverka mängden dagsljusinsläpp vid val av storlek och placering på fönstren. 

Undvik
Stilförvirring och för stora öppningar mot söder, som ej kan avskärmas.