Funkishus

Karakteristiskt
I Sverige slog funktionalismen igenom som stil i samband med Stockholhomsutställningen 1930. Funkishusten karaktäriseras av kuben eller cylindern som grundform. Fasaden var ofta slät och enkel och takkonstruktionen plan, eller mycket flack. Stora fönsterpartier skulle ge husen ljus och luft. Placeringen i fasaden blev mer varierad, men kännetecknande är den enkla formen utan spröjs och ofta med placering i hörn.  

Goda råd
Bevara den skarpa stilen genom att välja fönster med smala bågprofiler, som skapar en ren stil både ut- och invändigt.

Var trogen de karakteristiska hörnfönstrena genom att välja fönsterpartier med så smal karmprofil som möjligt, vilket ger en friare utsikt.

Undvik
Mycket kraftiga fönsterbågar och ny spröjsindelning, som ej harmonierar med husets enkla linjer.