Egnahem

Karakteristiskt
Egnahmesrörelsen växte fram i Sverige under 1900-talets första hälft, starkt förknippad med den socialdemokratiska folkhemstanken om att alla skulle kunna äga ett eget hus. Egnahemshusen är därför i alla avseenden både mindre och enklare än t ex patriciervillor från samma tid. 

Goda råd
Egnahemsområdena räknas idag till våra första villaområden och sträcker sig över hela landet. Fasadmaterialet präglas i stor utsträckning av lokala byggtraditioner och husen återfinns därför både i puts, tegel och trä. Den enkla stilen, ofta med sidohängda fönster utan spröjs, gör det möjligt att antingen modernisera huset, eller behålla den ursprungliga och klassiska stilen. Tveka inte att öka ljusinsläppet och kontakten mellan ute och inne genom att öppna upp befintliga fönsteröppningar med fönster ner till golv. 

Undvik 
Välj hellre att göra de befintliga fönsteröppningarna större, än att öppna upp nya. Undvik att romantisera huset med för mycket spröjsindelning. 2-luftsfönster med sidohängda bågar utan spröjs, tillsammans med fönster ner till golv med en tvärsgående spröjs, är en god kombination.