70- och 80-talshus

Karakteristiskt
Oljekrisen på 70-talet innebar ett större fokus på husens energiförbrukning. Byggregler satte stopp för stora glaspartier och den totala fönsterarealen reducerades. Följden blev hus med små fönster och en kraftig karm- och bågkonstruktion, vilket medförde mindre dagsljusinsläpp än hus från 50- och 60-talet. 

Under 80-talet växte den postmodernistiska stilen fram. Här användes historiska element såsom pelare och valv, som formobjekt utan något riktigt konstruktivt sammanhang med huset eller byggnadstypen i sig.

Goda råd
Husproduktionen från denna tid domineras av kataloghus och då med varierande utbud för att bättre ge uttryck för en viss livsstil och för ägarens egna drömmar och ideal. Fönster varierar i storlek och placering, därför är det viktigt att stämma av de nya proportionerna och eventuella spröjsindelningar med husets ursprungliga uttryck. 

Om man önskar bättre dagsljusinsläpp, men är osäker på byggnadens arktitektoniska idé, kan det betala sig att rådfråga en arkitekt innan man börjar att öka antalet och/eller storleken på fönstren.

Var inte rädd för att fräscha upp huset till dagens formspråk, så länge stilen är enhetlig och samtidigt ger den lite tyngre 70-80-tals stilen ett lyft. 

Undvik
Se upp för att falla tillbaka till den romantiska stilen med mycket spröjs, då 70- och 80-talshusen har en helt annan modern och sammansatt stil.